Olemme huomanneet, että asiakkaamme, eli yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen johtajat, ovat kaikki kiireisiä ja valmennuksilta odotetaan konkreettisia hyötyjä nopeasti. Ja niin täytyy mielestämme odottaakin. Olemme vuoden verran keränneet havaintoja ja kokemuksia johtajuusviestinnän verkkokursseistamme. Pyrin tiivistämään tässä blogissa, mitä olemme vuodessa oppineet.

Jukka Saksi, Johtaja on Media! Oy:n perustaja ja johtajuusviestinnän asiantuntija.

Laadukas sisältö ja lisäarvon kuvaus

Perusvaatimuksena on, että verkkokurssin sisältöjen on oltava laadukasta ja kurssiesittelyn tulee kuvata hyvin lisäarvoa, jota verkkokurssin suorittamalla saa. Meidän kursseilla se tarkoittaa ymmärrystä mediallistumisesta, johtajuuden murroksesta, arvojen hyödyntämisestä johtajuusviestinnässä sekä lukuisia vinkkejä omaan viestintään. Kurssin ostoa pohtiva myös miettii, kuinka kauan kurssin suorittamiseen menee aikaa. Olemme huomanneet sen vaihtelevan, mutta käyttäjäpalautteiden perusteella 2-3 aktiivista päivää on ollut asiakkaillemme realistinen aika. Se kannattaa kertoa.

Perusteltu hinnoittelu ja erottautuminen

Hinnan täytyy olla tasapainossa yrityksen brändin, luottamuksen ja arvioitavan sisällön kanssa. Olemme hinnoitelleet verkkokurssin hinnaksi 590 € + alv silloin, kun siihen sisältyy valmentajan henkilökohtainen kirjallinen palaute. Ilman palautetta hinta on 490 €+ alv. Kun kurssin sisältö on kategorisesti esitelty asiakkaalle, syntyy ymmärrys siitä, kuinka paljon relevanttia materiaalia kurssi sisältää, kuinka se on jaksotettu ja kuinka paljon siitä saa konkreettista hyötyä, on myös hinta ymmärretty. Moni some-kurssi on selkeästi halvempi, mutta siinä kohdassa olemme halunneet tietoisesti erottautua, tarjoamme laajempia johtajuusviestinnän verkkovalmennuksia. Suosittelen pohtimaan juuri tätä erottautumista, mikäli rakennat asiakkaillesi kurssia.

Verkkokurssi osana valmennuskokonaisuutta

Verkkovalmennuksen myynti on oma taiteenlajinsa, jota meilläkin harjoitellaan. Kurssilaisten kokemukset ovat yksi osa myyntiä. Tähän mennessä suurimman osan kursseista olemme myyneet osana johtoryhmän valmennuskokonaisuutta. Ne ovat koostuneet orientaatiosparrauksesta, jota on jatkettu itsenäisellä verkko-opiskelulla ja jaettu sen jälkeen opitut asiat ryhmän kesken työpajossa. Niissä jokainen on esitellyt keskeiset teemansa johtajuusviestinnän action planistaan, joka sisältyy kurssiin.

Konkreettinen toimintasuunnitelma saa aikaan muutoksen

Konkreettinen suunnitelma onkin ollut verkkokurssin tärkein asia. Kurssi tarjoaa viitekehyksen, näkökulmia, herättelyitä, vinkkejä sekä kysyy teemoihin liittyviä kysymyksiä. Niiden tehtävänä on ohjata kurssilaista luomaan itselleen johtajuusviestinnän toimintasuunnitelma - action plan. Näin kurssin opit viedään konkretiaan ja jotain muutosta tapahtuu arjen johtamistekoina. Kun kurssilainen esittelee oman planinsa kollegoilleen ja kuulee myös heidän planinsa pääkohdat, syntyy valtavasti kollegiaalista oppimista ja mitä tärkeintä, asiakasorganisaation yhteinen visio tiimimäisestä johtajuusviestinnästä vahvistuu.

Toivottavasti sait näistä kokemuksista jotain hyötyä. Vuolearning on auttanut meitä valtavasti. Kiitos upeista sparrauksista ja vinkeistä!

Jukka Saksi, Johtaja on Media! Oy

www.johtajaonmedia.fi

Twitter: @JohtajaonMedia! Linkedin: Johtaja on Media! Facebook: Johtaja on Media!