Vuolearning-oppimisalusta tukee jatkuvaa oppimista

Työn murros, digitaalisaatio ja yritysten automatisaatio muuttavat työn luonnetta kaikilla aloilla. Urbaania kasvua Vantaa -hanke pyrkii tukemaan vantaalaisten yritysten kasvua ja kehitystä sekä löytämään ratkaisuja vantaalaisen työvoiman osaamisen kehittämiseen.

Urbaania kasvua -hankkeen palvelut ovat kohdistettu vantaalaisiin 10 - 200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin sekä vantaalaiseen työvoimaan — sekä työssäkäyviin että työttömiin. Yritysten kasvua tuetaan nostamalla henkilöstön osaamistasoa ja luomalla uusia työpaikkoja. Hanke koostuu kolmesta kasvudiilistä, joissa yhdistyvät kasvun ja sosiaalisen vastuun elementit. Jokaisessa kasvudiilissä on eri painopiste, jonka mukaan myös diilien palvelukokonaisuudet vaihtelevat. Palveluita ovat esimerkiksi rekrytointipalvelut, koulutukset ja valmennukset.

Asiakaslähtöisen verkko-oppimisalustan valinta

Koulutusten ja valmennusten tavoitteena on, että yritys saa osaavampia työntekijöitä ja sitä kautta yritys menestyy. Siksi koulutussisällöt on integroitu omiin työtehtäviin, jotta niistä olisi aitoa hyötyä.

”Koulutukset muotoiltiin sulautuvan oppimisen mukaisesti sisältämään lähikontaktikertoja ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Verkossa tapahtuvaa opiskelua varten tarvitsimme helppokäyttöisen oppimisalustan, joka tukee oppimista ja josta voi katsoa materiaaleja oman aikataulun mukaan”, kuvaa hankkeen projektityöntekijä Anniina Honkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Oman osaamisen vahvistaminen työskentelyn yhteydessä vaatii sen, että oppimisalustalle on helppo ja nopea tulla ja että tarvittava tieto löytyy sieltä vaivattomasti. Oppimisalustan visuaalisuudella on myös iso merkitys käyttökokemukseen. Ennen alustan valintaa testasimme 12 erilaista alustavaihtoehtoa. Honkosen kirjoitus avaa hyvin tätä prosessia.

”Ennen kaikkea haimme asiakaslähtöistä oppimisalustaa. Tarkoituksena on innostaa koulutuksiin mukaan myös uusia kohderyhmiä, joille jatkuva oppiminen ei ole luontaista. Tämän takia oli tärkeää, että alustan käyttämisen kynnys on matala. Kiinnitimme erityisesti huomiota palvelun käytettävyyteen, toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen niin sisällöllisesti kuin esimerkiksi opiskelun etenemisen seurannan osalta”, summaa Metropolia Ammattikorkeakoulusta Elina Taponen, yksi hankkeen projektipäälliköistä.

”Voimme datan perusteella pohtia, mitä kannattaa tehdä toisin”

Hanketoimijoilla oli selkeä näkemys oppimisalustalta vaadittavista vähimmäisominaisuuksista. Yksi näistä tekijöistä oli vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja toinen analytiikan seuraaminen.

”Ohjauksen kannalta on tärkeää, että yksilökohtainen palautteenanto onnistuu ja koko kurssista voidaan saada käyttöanalytiikkaa. Vuolearning on tässä onnistunut ja osoittautunut erittäin toimivaksi kokonaisuudeksi. Arvostamme Vuolearningissa sen monipuolisia toiminnollisuuksia ja jo yksinkertaisesti sitä, että saamme oppimisympäristön vastaamaan hankkeen ilmettä logolla ja väreillä”, Taponen jatkaa.

Koulutusten sisältö ja materiaalit vaihtelevat koulutusten teemojen ja kouluttajien mukaan. Koska jokainen kouluttaja rakentaa sisällön omista pedagogisista lähtökohdistaan, sisällöt koostuvat tehtäväosioista. Oppimisen helpottamisen kannalta on tärkeää saada tietoa erilaisten elementtien toimivuudesta.

”Kerätyn datan avulla saamme tietoa käyttäytymisestä, kuten esimerkiksi tehtävien teosta tai videoiden katselusta. Pystymme analysoimaan saamaamme tietoa ja hyödyntämään sitä palveluiden kehittämisessä. Lukuja seurataan niin yksittäisten kouluttajien kuin hankkeenkin tasolla. Näin voimme datan perusteella pohtia mitä kannattaa tehdä toisin ja mitä pitää sellaisenaan”, Honkonen kuvaa.

Myös asiakaspalvelusta on hyviä kokemuksia.

”Olemme saaneet asiantuntevaa ja nopeaa palvelua. Myös käyttöönottoon kuuluvat koulutukset olivat onnistuneita ja sujuvia”, Honkonen kiittelee.

Hanke toteutetaan monipuolisella kokoonpanolla, mukana eri rooleissa ovat: Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ammattioppilaitos Varia, Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut sekä elinkeinopalvelut, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, Finnair Cargo, Solteq, InfoCare ja ISS Palvelut.

Urbaania kasvua — GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.