Verkkokurssit ja pelillistäminen - näin lisäät pelillisiä elementtejä verkkokoulutukseesi

Mitä pelillistäminen on ja miksi sitä pitäisi tehdä?

Dice Floating

Verkkokursseista puhuttaessa keskustelu kääntyy usein pelillisten elementtien hyödyntämiseen. Toiset kouluttajista ja opiskelijoista kaipaavat digiopiskelulta pelillisyyttä, toiset puolestaan suhtautuvat siihen varauksella – miksi aikuisoppimisessa pitäisi olla pelillisiä elementtejä?

Pelillistäminen (engl. gamification) on erilaisten peleistä tuttujen elementtien lisäämistä ei-pelillisiin ympäristöihin. Verkkokursseja pelillistäessä pyritään lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta aihetta kohtaan ja sitoutumista opiskelumateriaalin läpikäymiseen. Pelillistämisellä tavoitellaan usein myös opiskelijan sisäisen motivaation lisäämistä käyttämällä hyväksi ihmisen luontaista taipumusta kiinnostua pelaamisesta.

Pelillistämisen hyötyjä ovat mm.

 • lisää sitoutumista
 • parantaa motivaatiota, kannustaa tavoitteiden saavuttamiseen
 • tehostaa opitun mieleen palauttamista
 • kannustaa oikein käytettynä tiimityöhön
 • tarjoaa arvokasta palautetta

Myös pelillisyyteen pätee vanha sanonta ”hyvä renki mutta huono isäntä”. Pelillisyyden ei siis koskaan tulisi olla verkkokurssin itsetarkoitus, vaan sen mielenkiintoisuutta lisäävä ja oppimista tehostava ominaisuus – yksi muiden keinojen joukossa. Ennen pelillistämistä olisikin mietittävä tarkkaan, mihin pelillisyydellä oikein pyritään. Sopiiko pelillisten elementtien lisääminen kurssin teemaan ja omaan verkkokoulutusstrategiaasi vai ei?

Perinteisissä luokkahuonekoulutuksissa opiskelijoiden motivaatio voi hyvin olla kiinni paitsi halusta oppia opetettava asia, myös näyttää oma osaaminen asiantuntevalle ja karismaattiselle luennoitsijalle. Usein verkkokoulutuksista jää pois kaksisuuntainen, reaaliaikainen vuorovaikutus luennoitsijan ja opiskelijan välillä, ja pelillisillä elementeillä voidaan tuoda verkko-oppimiseen interaktiivista ja motivoivaa sisältöä.

Hyvin toteutettu pelillinen elementti on

 • oppijakeskeinen – sen pitäisi auttaa opiskelijaa saavuttamaan oppimistavoitteensa
 • käytännöllinen – sisällön tulee olla relevanttia ja esittää esimerkiksi skenaarioita, jotka ovat todellisessa elämässä mahdollisia
 • huomion tulee olla sisällössä ja suunnittelussa, ei teknologiassa – tarkoitus ei ole luoda uutta peliä vaan parantaa verkkokurssin oppimistuloksia

Erinomaisena esimerkkinä tehokkaasta verkko-oppimisen pelillistämisestä toimii WordDive -kieltenopiskelusovellus. Kannattaa tutustua, ihan vaikka vain benchmark -mielessä!

Pelillistämisessä hyödynnetään usein pelimekaniikasta ja -dynamiikasta tuttuja

 • palautteen antamista pelaajalle
 • erilaisia sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia
 • tarinallisuutta ja yllätyksellisyyttä
 • paras pelaaja -listauksia
 • erilaisia todistuksia
 • pisteitä ja pelin omaa valuuttaa
 • edistymispalkkeja ja tasolta toiselle siirtymisiä
 • simulaatioita tosielämän tilanteista.

Yksinkertaisimmillaan pelillistäminen voi olla monivalintakysymyksen tai muun vuorovaikutteiden elementin lisäämistä koulutukseen. Voidaan esimerkiksi pyytää opiskelijaa valitsemaan tietyssä kuvitellussa tilanteessa oikea tapa toimia, tai kehottaa häntä yhdistämään oikea sana sille kuuluvaan määritelmään ja antaa palaute tehtävän onnistumisesta.

Tehtävien kohdalla onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen että tehtävistä saa palautetta. Verkkoympäristön tarjoamat palautteet opiskelijan etenemisestä ja suorituksista ohjaavat kehittymään ja motivoivat.

Verkkokurssin pelillistämisen vaiheet

Pelillistäminen verkkokurssilla: analysoi, suunnittele, kehitä, implementoi ja arvioi
Pelillistäminen verkkokurssilla

Pelillistämiseen on tarjolla monenlaisia työkaluja. Useat oppimisalustat tarjoavat työkaluja pelillisten elementtien lisäämiseen, ja niihin on myös mahdollista upottaa sisältöjä muista ympäristöistä, kuten H5P-elementtejä.

Hyvin tehty verkkokurssi on tasapainoinen kokonaisuus, joka sisältää tekstiä, kuvia, videoita, interaktiivisia (pelillisiä) elementtejä ja osaamista mittaavia sekä reflektointiin tähtääviä kysymyksiä. Niin pelillisen kuin muunkinlaisen verkkokurssin toteuttaminen alkaa kurssin arvolupauksen ja oppimistavoitteiden miettimisestä, etenee kokonaisuuden rakenteen hahmotteluun ja laajenee siitä yksityiskohtiin. Sisällön kehittämisessä on tärkeää edetä oppimistavoitteet ja niiden tukeminen edellä.

Lisää esimerkkejä pelillisistä elementeitä löydät täältä: Yu-kai Chou: Octalysis

Lue myös:

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia