Tekstitiedostosta monipuoliseksi verkkokurssiksi - Näin luot verkkokoulutuksen olemassa olevien materiaalien pohjalta

Miten monipuolisen oppimisalustan avulla opiskelu eroaa siitä, että oppija lukisi tekstin tiedostosta tai paperista? Vuolearningin avulla saat helposti muutettua olemassa olevat tekstisi ja tiedostosi pienillä muutoksilla monipuolisiksi, motivoiviksi ja oppimista tukeviksi verkkokursseiksi. Lue tästä blogikirjoituksesta, miten onnistut!

Vuolearningin uniikki työkalu mahdollistaa olemassa olevien materiaalin helpon käyttööntuonnin ja päivittämisen

Onko sinulla tai organisaatiollasi jo olemassa materiaaleja ja tiedostoja, joita haluat käyttää verkkokurssin pohjana? Hienoa!

Olemassa olevat materiaalit, sisällöt ja tiedostot tarkoittavat, että olet jo pitkällä verkkokurssin tuottamisessa. Vuolearning sisältää työkalun, johon tiedoston syöttämällä järjestelmä muuntaa tiedoston sisällön alustalle teksti-, kuva-, video- ja muiksi elementeiksi. Työkalu on Vuolearningin perustaja ja CTO Otto Pellisen kehittämä, ja työkalun teknologiasta on patenttihakemus vireillä Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Tämä uniikki työkalu mahdollistaa valmiin materiaalin tuonnin alustalle helposti, ja jo muutamilla pienillä muutoksilla siitä saadaan aikaiseksi motivoivaa, innostavaa ja helpommin opiskeltavaa, käyttövalmista kurssimateriaalia.

Vuolearning-oppimisalustalla muutat helposti olemassa olevat materiaalisi monipuolisiksi verkkokursseiksi.

Materiaalin siirtäminen tiedostomuodosta verkkokurssiksi Vuolearningiin tukee oppimisen lisäksi myös materiaalin päivitettävyyttä, sillä alustalla voit helposti muokata yksittäisen elementin sisältöä ja muutokset päivittyvät heti näkyviin käyttäjille sen sijaan, että materiaalista olisi liikkeellä vanhentuneita versioita.

Lisäksi verkkomuotoisen materiaalin käytöstä kertyy ajantasaista analytiikkaa, eli näet kuka materiaalin on käynyt läpi.

Miten muotoilla kurssi ja sen sisällöt?

Kun oppimisalustalle on tuotu olemassa olevaa materiaalia tai luotu uutta sisältöä, voidaan alkaa pohtimaan, miten nämä sisällöt olisi kannattavinta muotoilla kurssille.

Oppimisympäristössä materiaalia voidaan muotoilla ja rakentaa tavoilla, jotka tukevat oppijan motivaatiota ja oppimista.

Yksittäisen kurssin sisällä materiaalia voidaan jaksottaa lukujen ja otsikkotasojen avulla. Sisällön läpikäyminen on usein mielekkäämpää, kun materiaali ei ole vain yksi pitkä tiedosto tekstiä, vaan se on rakennettu oppimisympäristöön loogisella, lukuihin jaksotetulla tavalla. Tällöin oppija kokee edistyvänsä materiaalissa ja hahmottaa, millaiset asiat liittyvät toisiinsa. Rakenteistaminen tukee myös tiedon etsimistä jälkikäteen, kun lukujen nimien sekä otsikoiden perusteella voi helposti siirtyä haluamaansa kohtaan materiaalissa.

Lukujen ja otsikkotasojen alla myös tekstisisällön rakenteeseen kannattaa kiinnittää huomiota. On muutamia asioita, joita tekemällä voidaan kiinnittää oppijan huomio oikeisiin asioihin ja tukea mielenkiinnon säilymistä.

Tekstin muotoiluun voidaan Vuolearning-alustalla lisätä värillisiä korostuksia, ja tekstiä voidaan lihavoida, kursivoida tai alleviivata. Tällaisten korostusten käytön avulla tekstistä voidaan nostaa esiin pääkohtia ja tukea sitä, että oppija osaa poimia sisällöstä tärkeimmät asiat. Korostusten käytössä on kuitenkin hyvä huomioida kohtuus - liika korostaminen kadottaa ydinasiat.

Tekstin muotoilussa kannattaa verkkokurssilla suosia lyhyitä kappaleita. Lyhyistä kappaleista koostuvaa tekstiä on kevyempää lukea, mikä tukee monenlaisia oppijoita.

Tässä esimerkissä näet, miten korostusväreillä, lihavoinneilla, listaelementillä sekä kappaleiden lyhentämisellä tehty tekstin muotoilu vaikuttaa luettavuuteen ja kiinnostavuuteen.

Yksittäisisten kurssien muotoilun lisäksi myös kursseista voidaan rakentaa oppimispolkuja. Oppimispolut ovat useamman kurssin kokonaisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tiettyyn työtehtävään, ajankohtaan tai jonkin taidon opetteluun.

Laajan kokonaisuuden pilkkominen oppimispoluksi lisää onnistumisen kokemusten määrää mahdollistamalla suuremman määrän suorituksia ja helpottaa oppijaa hahmottamaan, millaisiin pienempiin kokonaisuuksiin aiheen opiskelu kannattaa jakaa työn tai muun arjen ohessa.

Esimerkki oppimispolusta, jossa oppija osallistuu perehdytyksen aikana useaan, samaan työtehtävään liittyvään kurssiin.

Oppimisalusta mahdollistaa kurssimateriaalin elävöittämisen

Jo pienillä muutoksilla yksinkertaiseen tekstisisältöön saat aikaan motivoivaa, kiinnostavaa ja oppimisen varmentavaa sisältöä. Sisällön monipuolistaminen lisää oppijan mielenkiintoa, tukee erilaisia oppijoita ja tekee sisältöön tutustumisesta kevyempää.

Millä tavoin sisältöä sitten voidaan elävöittää?

Kurssisisältöä voidaan elävöittää esimerkiksi erilaisilla mediasisällöillä. Kuvat, videot ja äänitiedostot monipuolistavat kurssisisältöä ja tukevat erilaisia oppijoita. Kuvien ja videoiden avulla sisältöä voidaan havainnollistaa visuaalisesti, ja ne tuovat vaihtelua ja tauotusta tekstisisältöön. Videoilla ja äänitiedostoilla voidaan huomioida auditiivista virikettä kaipaavat oppijat. Kurssisisällöt voidaan tuottaa myös audiomuodossa ja antaa oppijalle mahdollisuus valita, haluaako sisällön lukea vai kuunnella.

Sisällön vuorovaikutteisuutta voidaan lisätä esimerkiksi tehtävä- ja keskusteluelementtien avulla.

Vuolearning-alustalta löydät monipuolisen valikoiman tehtävätyyppejä, jotka tuovat vaihtelua kurssisisältöön. Tehtävien avulla voidaan esimerkiksi testata osaamista, tiedustella näkemyksiä tai keventää kurssisisältöä. Tehtäville voidaan Vuolearning-alustalla asettaa automaattipalautteita, joiden kautta voidaan lisätä kouluttajan ja oppijan välistä vuorovaikutusta. Oppijoiden välistä vuorovaikutusta voidaan lisätä ryhmäkeskusteluiden sekä tehtävien vertaisarviointien avulla.

Verkkokurssi on kannattava tapa kouluttaa

Opiskeltavan materiaalin tuottaminen verkkokurssin muotoon yksinkertaisen tekstitiedoston sijaan hyödyttää sekä oppijaa että kouluttajaa.

Monipuolinen verkkokurssi...

  • Tukee erilaisia oppijoita ja varmistaa oppimisen
  • Lisää motivaatiota ja tuottaa onnistumisen kokemuksia
  • Tekee sisällöstä mielenkiintoisempaa ja helpommin sisäistettävää
  • On kätevää pitää ajan tasalla
  • On helppoa rakentaa helppokäyttöisellä ohjelmistolla alusta alkaen tai valmiita materiaaleja pohjana käyttäen

On siis monta syytä siihen, miksi koulutusmateriaalit kannattaa siirtää tai tuottaa oppimisalustalle. Jo pienellä vaivalla on mahdollista saada aikaan merkittäviä tuloksia!

Haluatko kuulla lisää siitä, miten juuri sinä tai organisaatiosi voisitte kehittää koulutustoimintaanne Vuolearningin avulla? Ota yhteyttä puhelimitse (+358 9 31545225), sähköpostitse (sales@vuolearning.fi) tai varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa täältä.

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia