Rinta-Joupin Autoliikkeen tavoitteena oli perehdytys- ja koulutusprosessien yhtenäistäminen ja tehostus. Kasvuvauhdissa olevan yrityksen henkilöstön määrä on lisääntynyt merkittävästi, ja autoalan digitalisoituminen tuonut jatkuvasti uutta opittavaa. Tiedoille kaivattiin yhteistä paikkaa, joka kannustaa jokaista uuden oppimiseen.

Kotimainen, helppokäyttöinen ja luotettava pilvipalvelu

Rinta-Joupin Autoliikkeen ohjelmiston kartoituksessa tärkeitä asioita olivat helppo käytettävyys sekä tietojen päivittäjän että loppukäyttäjän näkökulmasta katsottuna.

"Kotimainen pilvipalvelu helpottaa oman IT:n työmäärää, kun kaikki voidaan ostaa yhtenä pakettina", kertoo Rinta-Joupin Autoliikkeen IT-koordinaattori Sami Arpiainen.

Kotimaisuuden myönteisiä vaikutuksia järjestelmähankintaan ovat esimerkiksi tukipalveluiden ja käyttöliittymän saatavuus kotimaisilla kielillä. Lisäksi kotimaisuus lisää Arpiaisen mukaan luottamusta siihen, että esimerkiksi tietosuojaan liittyvät asiat on hoidettu EU:n vaatimien direktiivien mukaisesti.

Vuolearning on koettu kustannustehokkaaksi palveluksi, jonka kustannukset ovat erittäin hyvässä suhteessa koettuun hyötyyn. Järjestelmä tekee asioita, jotka muuten veisivät useamman henkilön työaikaa muilta työtehtäviltä.

Verkko-oppimisalusta yhtenäistää ja tehostaa perehdytysprosessia ja tiedonjakoa

Rinta-Joupin Autoliikkeellä on 28 toimipistettä ja yli 600 työntekijää ympäri Suomen.

"Perehdytystä ja jatkuvaa oppimista tarvitaan, sillä toimimme erilaisten ajoneuvojen ja asiakkaiden parissa. Myymme ja ostamme henkilö- ja tavara-autojen lisäksi matkailuajoneuvoja ja -vaunuja, moottoripyöriä ja veneitä. Myös toimialamuutokset sekä erilaiset lainsäädännölliset muutokset tarvitsevat uusia ohjeistuksia. Huollossa ja myynnissä mm. sähkö- ja hybridiautojen vahva kasvu markkinoilla luo uuden oppimiselle painetta.

Lisäksi autoala digitalisoituu jatkuvasti niin henkilökunnan kuin asiakkaiden puolella, joten kaiken uuden omaksumiseen tarvitaan yhtenäinen ja mielenkiitoinen paikka", kertoo henkilöstöjohtaja Eeva Puska.

Yrityksen sisäinen osaaminen jakoon ja näkyviin jatkuvan oppimisen avulla

Tämän päivän liiketoiminnassa menestyminen kulminoituu ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

"Vuolearning tukee osaltaan henkilöstömme jatkuvaa kehittymistä alan muutoksessa. Haluamme panostaa henkilöstömme osaamiseen nyt ja tulevaisuudessa", Puska tiivistää.