Miten verkkokurssin tekeminen onnistuu - ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Verkkokursseista on tullut yhä suositumpi tapa osallistua koulutuksiin ja valmentaa asiakkaita. Verkkokoulutukset ovat aikataulutukseltaan luokkahuonekoulutuksia joustavampia kun jokainen voi osallistua koulutukseen oman aikataulunsa mukaisesti ja samalla matkustamisen tarve katoaa. Verkkokurssin tekeminen on kuitenkin monelle uutta ja oppimiskokemus itsessään.

Koulutuksen suunnittelu kannattaakin aloittaa kurssin tavoitteista ja kohderyhmästä. Kurssin tavoitteet kertovat mitä kurssilla on tarkoitus oppia ja mitä kurssin jälkeen tulee osata. Kohderyhmä puolestaan vaikuttaa kurssin käytännön järjestelyihin, siihen miten kurssille osallistutaan ja miten kurssi aikataulutetaan.

Osa verkkokoulutuksista suoritetaan yhdeltä istumalta ja toiset saattavat jakautua viikkoja tai jopa kuukausia kestäviin ohjelmiin. Kurssilaisia kannattaa opastaa aikataulutuksen suhteen ja muutenkin tuoda kurssin käytännöt selkeästi esiin kurssin johdannossa.

Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä sparrata ideoita kohderyhmän kanssa - näin saa palautetta ennen kuin verkkokurssin tuotantoon on investoitu paljon aikaa. Kun suunnittelet verkkokoulutuksia asiakkaillesi tai työntekijöillesi muutama nopea puhelu tai lyhyt kahvihuonekeskustelu aiheesta voi osoittautua yllättävän arvokkaaksi suunnittelun tueksi ja ohjata oikeaan suuntaan verkkokurssia tehtäessä.

Lisää vinkkejä verkkokoulutuksen suunnitteluun löytyy tästä kirjoituksesta.

Sisällöntuotanto on verkkokurssin tekemisen työläin vaihe

Kurssin tavoitteet luovat perustan kurssisisällölle. Kun tavoitteet ovat selvillä kannattaa pyrkiä listaamaan asiat jotka tulee osata jotta tavoitteet toteutuvat ja oleellisimmat harjoitukset joiden perusteella tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Nämä muodostavat kurssin selkärangan jonka pohjalta sisällöntuotanto helpottuu.

Verkkokursseilla kannattaa suosia vaihtelevaa sisältöä. Yhdistämällä tehtäviä teksti- tai videopohjaisiin sisältöihin saa kurssista vuorovaikutteisemman. Videosisällöt ovat jatkuvasti suositumpia, mutta nostavat helposti sisällöntuotannon hintaa. Myös keskustelut voivat olla olennainen osa kurssisisältöä ja niitä pystyy aktivoimaan asettamalla valmiita keskustelunaiheita kurssilaisille.

Usein sisällöntuotanto on helpoin aloittaa tuottamalla ensin tiivis asiasisältö ja lisäämällä sen jälkeen tehtäviä, kuvia ja videoita - näin kurssi pysyy myös napakampana. Verkkokurssin suunnitteluun kannattaa käyttää jonkin verran aikaa, sillä sisällöntuotanto on useimmiten verkkokurssin tuottamisen työläin ja kallein vaihe ja sujuu paljon tehokkaammin kun suunnitelma on kunnossa.

Tässä blogissa on käytännön vinkkejä vuorovaikutteisuuden lisäämiseen verkkokursseille.

Helppokäyttöinen oppimisalusta säästää aikaa ja parantaa oppimiskokemusta

Helppokäyttöinen ja mobiiliystävällinen oppimisalusta kulkee mukana
Helppokäyttöinen ja mobiiliystävällinen oppimisalusta kulkee mukana

Verkkokurssilla käytettävän oppimisalustan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota kohderyhmän tarpeisiin, käyttöympäristöön ja myös sisällöntuotannon tehokkuuteen.

Jos kurssilaiset osallistuvat verkkokoulutukseen omilta laitteiltaan on hyvä varmistaa, että oppimisalusta toimii eri laitteilla, myös älypuhelimilla, eikä vaadi erillisen applikaation asentamista. Käytön helppous ja sujuvuus ovat avainasemassa, minkä vuoksi kannattaa suosia yksinkertaisia ratkaisuja - erityisesti jos osallistujilla on vaihtelevantasoiset digitaidot.

Oppimisalustan sisällöntuotannon hyvä olla sujuvaa, sillä sisällöntuotanto on kouluttajalle työn kallein vaihe. Kun sisällöntuotanto sujuu kurssi myös valmistuu nopeammin eikä aikaa mene teknologian kanssa taistelemiseen.  

Lisää vinkkejä oppimisalustan valintaan tässä blogissa.

Verkkokouluttaja voi olla aktiivisesti mukana - tai automatisoida kurssin itsenäisesti opiskeltavaksi

Verkkokurssin voi automatisoida täysin itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettavaksi kokonaisuudeksi tai tuottaa ohjatussa aikataulussa eteneväksi kokonaisuudeksi, johon sisältyy enemmän kouluttajan ohjausta, keskustelua muiden kanssa ja arvioitavia tehtäväpalautuksia.

Verkkokurssin suunnitteluvaiheessa on hyvä määritellä kuinka aktiivinen rooli kouluttajalla tulee olemaan ja valita tehtävätyypit ja muu sisältö tämän mukaan. Jos kurssilla edetään samassa tahdissa muiden kanssa voivat verkossa käytävät keskustelut ja vertaisarvioinnit, sekä kouluttajapalaute olla olennainen osa kurssia.

Mikäli jokainen suorittaa kurssin omaan tahtiinsa keskustelu jää vähemmälle ja automaattisesti tarkastettavia tehtäviä kannattaa suosia. Kurssin työmäärä ja hinta nousevat kouluttajan aktiivisuuden kasvaessa ja on siksi tärkeä suunnitella etukäteen.

Palaute auttaa myös verkkokouluttajaa kehittymään

Aktiivinen palautteen hakeminen auttaa tuottamaan parempia oppimiskokemuksia ja hiomaan kurssia. Kun ensimmäinen versio kurssista on valmiina kannattaa pyytää pilottiasiakasta testaamaan sitä ja antamaan palautetta.

Verkkokursseja on helppo päivittää ja jatkokehittää. Siksi jokaisen kurssin lopuksi kannattaa pyytää osallistujilta palautetta kurssista ja hyödyntää sitä seuraavien toteutusten hiomisessa.

Lue myös

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa

Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?

Liiketoimintaa verkkokursseista - ohjeita asiakaslähtöisiin verkkovalmennuksiin

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia