Kokemuksia Etäkoulusta - etäkoululaiset antavat palvelulle 4,6 tähteä viidestä

Avasimme perjantaina 13.3. Etäkoulu.fi -palvelun helpottamaan etäopetukseen siirtymistä koronapandemian aikana. Etäkoulu.fi-sivuston kautta oppilaitokset saivat Vuolearning-oppimisympäristön ilmaiseksi käyttöönsä. Muutamassa viikossa palveluun rekisteröityi yli 5500 käyttäjää, jotka ovat luoneet jo yli 650 kurssia.

Tiivistämme tähän kirjoitukseen Etäkoulun opettajille suunnatun kyselyn keskeisimmät tulokset.

Palvelusta on ollut apua erityisesti materiaalien jakamiseen ja oppimisen seurantaan

Tärkeimmät syyt oppimisympäristön käyttöön ovat materiaalien jakaminen ja oppilaiden suoritusten seuranta. Uusi oppimisteknologia myös kiinnostaa ja osalle Etäkoulu on avannut mahdollisuuden kokeilla uusia tapoja opettaa.

Arjessa hyödyllisimmiksi toiminnoiksi ovat osoittautuneet materiaalien jakaminen, tehtävät ja tehtäväpalautusten seuraaminen.

Kuvailisitko omin sanoin mihin käytät oppimisympäristöä?

"Jaan ryhmäläisille harjoituksia sekä videokokouslinkin etäkoulun avulla. Lisään sinne myös omia videoita ja haasteita viikottain ryhmäläisille"
"Jaan päivittäin sen päivän oppitunnit kurssina Vuolearningissä."
"Laitan sinne joka päivälle etätehtäviä kielen opetukseen. Sinne on helppo laittaa videoita ja kuvia selventämään opeteltava asiaa ja perään lyhyitä tehtäviä."
"Käytän oppimisympäristöä poikkeustilan aikana etäopettamiseen. Jaan materiaalit sen kautta ja luon sinne tehtävät. Tarkistan tulleet suoritukset ja arvioin ne."

Myös opettajien välinen yhteistyö nousee esiin;

"Tein tuntisisältödemoja koulumme opettajille, jotka ohjeillani tekivät omat opetussisältönsä ja jakoivat ryhmilleen"

Millaisena palvelu koettiin?

Valtaosa etäkoululaisista aloitti palvelun käytön täysin itsenäisesti ilman erillistä koulutusta palvelun käyttöön. Palvelu koettiin silti yleisesti ottaen helppona ottaa käyttöön;

Palveluun ollaan oltu tyytyväisiä. Etäkoululaiset antavat palvelulle 4,6 tähteä viidestä;

Mitä hyötyä palvelusta on sinulle ollut?

Saan kaiken materiaalin koottua siististi yhteen ja samaan paikkaan. Pystyn myös helposti ohjaamaan oppilaani omalle kurssilleen yhden ja saman linkin kautta.
Materiaalin jakaminen oli huomattavasti helpompaa, samoin suoritusten seuraaminen ja palautteen antaminen.
se mahdollisti lyhyessä ajassa saada etäopetus käyttöön järkevällä tavalla
Oppilaiden työskentelyä on helpompi seurata, kuin monessa muussa työtavassa.
Visuallisesti innostava. Helppo käyttä. Helppo seurata oppilaiden edistyminen.
Saan kaiken oppimateriaalin jaettua suoraan pienille oppilaille, ilman että heidän tarvitsee kopioida linkkejä muualle, hakea muualta videoita tms. Kaikki on yhdessä paikassa, valtava hyöty.
Pääsen kohdentamaan reaaliaikaisesti tehtävät ja testit opiskelijoille ja saan myös heti vastaukset sekä suoran arvoinnin että manuaalisen arvioinnin.

Ideoita tuotekehitykseen

Etäkoulu.fi:n kautta oppimisympäristön käyttöönotto tapahtui pääosin itsenäisesti, kokeilemalla ja online-käyttöopasta hyödyntämällä. Avoimiin käyttökoulutuksiin osallistui vain muutamia käyttäjiä.

Tämä poikkeaa tavallisesta palvelumallistamme, sillä tavallisesti uudet käyttäjät osallistuvat aloituskoulutukseen jossa käydään yhdessä läpi oppimisympäristön käyttöä. Kyselyn ehkä suurin yllätys olikin vähäinen tarve käyttökoulutukselle;

Kysyimme myös ideoita palvelun kehittämiseen. Yleisimmät esiin nousevat toiveet koskevat keskusteluun osallistumista kuvilla ja videoilla, sekä video- tai äänipuheluiden pitämistä.

Entä olisitko kaivannut jotakin sellaista toiminnallisuutta, jota oppimisympäristössä ei vielä ollut? Mitä?

Ihastuin tähän alustaan koska se on niin helppo ja visuaalisesti monipuolinen, tai siis mahdollistaa videoiden/kuvien/linkkien jakamisen. Luulen että kuvan/videon liittämisen mahdollisuus chattiin olisi itselleni hyvä.
Reaaliaikainen vuorovaikutus pitää hoitaa toisilla työkaluilla. Jos tässä voisi ottaa videopuhelut niin pärjäisimme pelkästään tällä.
kielten opetuksessa tarvitaan myös ääneen keskustelumahdollisuus

Entä onko mielessäsi vielä muuta palautetta?

Vastauksissa nousee esiin se että arjessa mielellään hyödynnetteisiin digityökaluja, muttei uskota oppilaitosten investoivan niihin;

Mielelläni käyttäisin palvelua myöhemminkin, mutta peruskoulukäyttöön ei aleta ostamaan ulkopuolisia oppimisympäristöjä. :(
Kiitos paljon mahdollisuudesta käyttää palveluanne veloituksetta! Maksullisen palvelun käyttö ei olisi onnistunut oppilaitoksessamme.

Tuki etäopetuksen järjestämiseen korona-aikana koettiin tärkeänä;

Suurkiitokset ilmaisesta alustasta korona-aikaan. Koen valinneeni pakkotilanteessa hyvin
Se KIITOS:) Ja puhelinpalvelunne oli todella nopeaa ja ystävällistä. Sunnuntaina ällistyin, kun sain viestin päivityksestänne - ajattelin vain laittaa viestin maanantaita varten, että en pääse alustalle - en todellakaan odottanut vastausta.
Hyvin toimii!

Olemme saaneet etäkoululaisten palautteita kyselyn lisäksi myös osana asiakaspalvelun keskusteluja. Osan kehitysehdotuksista olemme jo vieneet tuotekehitykseen asti.

Lämmin kiitoksemme kaikille etäkoululaisille!

Etäkoulun sivusto: www.etäkoulu.fi

Lisää tuloksia kyselystä: online-raportti

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia