Vinkit hyvän verkkokurssin suunnitteluun ja luomiseen

Valokuva kannettavasta tietokoneesta, jossa on Vuolearning-oppimisympäristö auki selaimessa.

Verkkokurssin suunnittelun aloitus voi tuntua työläältä tai jopa mahdottomalta ja mielessä voi pyöriä monia kysymyksiä: Miten suunnitella ensimmäinen verkkokurssi? Miten tehdä verkkokurssista kiinnostava? Millainen ylipäätään on hyvä verkkokurssi? Tässä blogikirjoituksessa annamme vinkkejä siihen, miten rakentaa toimiva ja mielenkiintoinen verkkokurssi.

Lähde liikkeelle verkkokurssin tavoitteista

 • Määrittele aluksi kurssin oppimistavoitteet, eli mitä kurssilla on tarkoitus oppia. Tämä ohjaa sinua sisällön luomisessa.
 • Määrittele myös kohderyhmä, eli kenelle verkkokurssi on tarkoitettu. Tarvitseeko osallistujilla olla esimerkiksi jotain lähtötietoja, jotta kurssille voi osallistua?
 • Määrittele kurssin aikataulutus. Osallistutaanko kurssille täysin itsenäisesti omaan tahtiin vai onko verkkokurssilla tietty aikataulu milloin se pitää suorittaa?
 • Määrittele kurssin suoritusvaatimukset. Onko kurssilla joku läpäisyraja? Entä arvioitavia tehtäviä?

Suunnittele verkkokurssin sisällysluettelo

 • Aloita suunnittelu sisällysluettelosta. Tätä voi muuttaa suunnittelun edetessä, mutta tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Mieti mitä lukuja verkkokurssilla voisi olla. Voit myös jo vähän listata mitä sisältöä missäkin luvussa voisi olla. Yleensä kannattaa ainakin olla johdanto- ja lopetus-luvut.
Jos kurssin sisältö kasvaa suureksi, on hyvä miettiä, pitäisikö sisältöä karsia tai vaikka jakaa useampaan kurssiin ja tehdä verkkokursseista oppimispolku.
 • Kirjoita tekstit. Kiinnitä huomiota rakenteeseen: selkeä rakenne auttaa sekä sinua että käyttäjiä. Jaa teksti lukuihin, jaa luvut kappaleisiin ja käytä väliotsikoita. Lisää johdantokappaleet eli luvun sisältö tiivistettynä joka luvun alkuun.
 • Verkkokurssin johdannossa kannattaa tehdä selväksi, miksi kurssilaisten kannattaa osallistua kurssille ja käyttää siihen aikaa: kerro kurssin sisältö ja se mitä kurssilla on tarkoitus oppia. Kerro myös kurssin käytännöistä: miten kurssi arvioidaan, onko kurssilla suoritusvaatimuksia, onko kurssilla aikataulutettuja tehtäviä, onko osallistuminen täysin itsenäistä, kuinka kauan kurssin suorittaminen suurin piirtein kestää ja milloin kurssi pitäisi saada suoritettua.
Verkkokurssin luomisen tukena voidaan myös hyödyntää tekoälytyökaluja, joiden avulla voit lisätä kurssin monipuolisuutta ja vaihtelua sekä parantaa sisällön laatua ja luettavuutta.

Käytä monipuolista sisältöä verkkokurssilla

 • Lisää tekstin joukkoon kuvia, videoita, tehtäviä, lainauksia, animaatioita, infograafeja, kursivointeja ja muita korostuksia ja tekstielementtejä. Vaihtelevalla sisällöllä ja visuaalisilla elementeillä verkkokurssista tulee interaktiivisempi ja mielenkiintoisempi ja oppiminen tehostuu.
 • Tehtävien ei tarvitse olla kurssin lopussa: laita tehtäviä myös lukujen joukkoon, se tuo vuorovaikutteisuutta ja vaihtelua kurssiin ja näin mielenkiinto pysyy paremmin yllä.
 • Tehtävillä voi olla monta erilaista tarkoitusta: ne voivat mitata osaamista, aktivoida käyttäjiä, motivoida ja pitää yllä mielenkiintoa tai tuoda esiin osallistujien mielipiteitä tai lähtötietoja aiheesta.
Tehtävien tyypit kannattaa valita sen mukaan, miten verkkokurssi suoritetaan: jos kurssi suoritetaan itsenäisesti, kannattaa suosia automaattivastauksia sisältäviä tehtäviä. Jos taas kaikki käyttäjät osallistuvat kurssille tietyllä aikavälillä, voi kurssilla olla esimerkiksi keskusteluja tai vertaisarviointia vaativia tehtäviä. Vuolearning-oppimisalustalla voit hyödyntää monipuolisesti erilaisia tehtävätyyppejä perinteisistä monivalintatehtävistä keskusteluihin ja kyselyihin.
 • Esikatsele kurssi, kiinnitä huomiota visuaalisuuteen. Näyttääkö kaikki siltä miltä pitääkin? Onko jossain kohtaa pitkä pätkä tekstiä - voisiko sinne vielä lisätä vaikka kuvan tai tehtävän?
 • Julkaise kurssi ensin esimerkiksi yhdelle kollegalle, joka voi testata kurssia ja varmistaa, että kaikki toimii kuten pitääkin. Näin huomaat, jos esimerkiksi kurssista puuttuu jotain tai jokin asetus ei toimi jo ennen kuin siellä on kymmeniä käyttäjiä.
 • Julkaise kurssi ja kutsu kurssille käyttäjiä.
Kuvassa vielä kertauksena millaisia asioita kannattaa välttää, ja mitä niiden sijaan kannattaa tehdä hyvän verkkokurssin suunnittelussa ja luomisessa
Kuvassa vielä kertauksena millaisia asioita kannattaa välttää, ja mitä niiden sijaan kannattaa tehdä hyvän verkkokurssin suunnittelussa ja luomisessa.

Pyydä palautetta verkkokurssista

 • Kurssin loputtua pyydä palautetta kurssilaisilta. Näin voit tarvittaessa kehittää sisältöä seuraavia osallistujia varten. Voit esimerkiksi kysyä, oliko koulutusmateriaali ymmärrettävää ja täyttyivätkö kurssin oppimistavoitteet.
Palautetta voit helposti pyytää verkkokurssin lopussa Vuolearning-oppimisalustalta löytyvältä Kysely-työkalulla.
 • Voit myös hyödyntää alustalta löytyviä oppimisanalyytikoita. Oppimisanalyytikat tarjoavat tietoja oppijoiden edistymisestä ja suorituksista, joiden avulla voit esimerkiksi nähdä, mitkä tehtävät kurssillasi ovat liian haastavia tai millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa.
Likert-asteikkoa hyödyntävällä Vuolearningin Kysely-työkalulla tehty palautekysely.

Rohkeasti suunnittelemaan

Kuulostaako verkkokurssin suunnittelu silti liian vaikealta ja monimutkaiselta? Älä huoli! Tärkeintä on vain lähteä kokeilemaan. Kurssin ei tarvitse olla pitkä eikä kaiken tarvitse olla heti täydellistä. Lähde pienestä liikkeelle, julkaise vaikka yksi luku aluksi ja pyydä siitä palautetta työkaverilta. Voit muokata kurssiasi sitä mukaa kun saat siitä palautetta ja taitosi karttuvat.

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia