Professori Sami Pajunen opettaa rakennustekniikkaa ja teknillistä mekaniikkaa Tampereen yliopistolla ja järjestää vuosittain sadoille opiskelijoille kursseja. Nyt opetuksen tueksi on otettu Vuolearning-oppimisalusta.

”Vuolearningista löytyy opintojakson ydinaineksen kertausmateriaali. Tiedon antaminen paremmassa muodossa ja pureskeltuna parantaa oppimistuloksia”, Pajunen tiivistää.

Parhaillaan alusta on käytössä Lujuusopin sekä Statiikan ja dynamiikan perusteet -opintojaksoilla.

Professori Sami Pajunen opettaa rakennustekniikkaa ja teknillistä mekaniikkaa Tampereen yliopistolla.

Digitaaliseen opetusmateriaaliin siirtyminen

”Aiemmin opetuksessa käytettiin perinteistä oppikirjaa sekä pdf-tiedostoja, joten siirtyminen digitaaliseen opetukseen lähti ihan puhtaalta pöydältä. Hieman tämä vaati töitä alkuun, mutta kuitenkin yllättävän vähän. Ensi syksynä työn määrä on sitten jo aiempaa vähäisempi”, Pajunen kuvaa.

Opiskelijoiden palaute on ollut erittäin hyvää. Valtaosa kokee, että alustasta on todella paljon hyötyä ja kertaa kokeisiin sen kautta.

”Halusin siirtyä digitaaliseen opetusmateriaalin, jotta voisin tarjota opiskelijoille ydinaineksen helpommassa muodossa”, kertoo Pajunen.

Professorin tavoitteena on jatkossa lisätä videoita ja ottaa alusta käyttöön muihinkin opintojaksoihin.

Verkko-oppimisalustan käyttö on intuitiivista ja helppoa

”Opiskelijat kokevat oppimisalustan käytön olevan helppoa. Alustan käyttö on niin suoraviivaista, että sitä ei tarvitse opettaa erikseen”, summaa Pajunen.

Professori halusi helpottaa opiskelijoiden arkea, jolloin oli tärkeää, että digitaalisen oppimisympäristön käyttö olisi helppoa. Pajunen on myös itse kokenut Vuolearningin olevan hyvin vaivaton työkalu opetukseen.

”Alustan käyttö on hyvin intuitiivista, se toimii todella niin kuin itse ajattelee. Vaikka ohjelma on hyvin riisuttu, on siitä löytynyt kuitenkin kaikki toiminnallisuudet, joita on tarvittu. Vuolearning on todella helppokäyttöinen”, Pajunen kuvaa.

Myös asiakaspalvelu on keskeisessä asemassa, kun työkalua käytetään arjessa.

”Vuolearningin asiakaspalvelu on erittäin hyvää. Se on nopeaa ja täsmällistä. Vastaukset ovat tulleet minuuteissa, mikä onkin tärkeää, kun käyttää alustaa opetuksessa. Isompia ongelmia minulle ei ole tullut vastaan, mutta on hyvä tietää, että tukea saa ripeälläkin tahdilla. Näin alustaa voi luottamuksella käyttää opetuksessa”, Pajunen kiittelee.