”Berner on monialainen yritys, joka toimii useassa eri toimipaikassa. Vuolearning mahdollistaa meille oppimisen ja tiedon saannin sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta”, kuvaa Berner Oy:n henkilöstöpäällikkö Anne Kesänen Vuolearning-alustan käyttöä.

Berner Oy on yksi Suomen johtavista brändituotteiden valmistajista, joka toimii myös kansainvälisesti tunnettujen merkkien maahantuojana. Omaa kotimaista tuotantoa Bernerillä on ollut jo 1950-luvulta lähtien. Tunnettuihin Heinäveden-tehtailla valmistettaviin tuotemerkkeihin kuuluvat  muun muassa XZ, LV, Herbina, Rajamäen etikat, Oxygenol, Lasol ja Korrek.  

Bernerin pääkonttori sijaitsee Herttoniemessä

Työntekijöiden sähköinen perehdytys verkko-oppimisalustalla

Bernerissä tarvittiin yhteistä digitaalista oppimisalustaa tai -työkalua henkilökunnan kouluttamiseen. Yrityksessä verrattiin erilaisia alustoja ja loppuvalinta tehtiin kokonaisuuden perusteella. Tärkeinä valintatekijöinä olivat kotimaisuus, helppokäyttöisyys, kustannustehokkuus sekä se, että yhdellä alustalla pystyy kattamaan yrityksen moninaiset koulutustarpeet. Näiden kriteerien perusteella alustaksi valittiin Vuolearning.

Jo ennen oppimisympäristön käyttöönottoa ajatuksena oli hyödyntää sitä uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Aiemmin haasteena kouluttamisessa on ollut se, että työntekijöitä tulee eri aikoihin ja eri tiloihin. Hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen verkko-oppiminen kuitenkin poistaa ajan ja paikan tuomia rajoitteita.

”Vuolearning on helpottanut arkea. Aloittavalle työntekijöille tulee muutenkin paljon uutta sisäistettävää kerralla. Alustan avulla voi palata helposti aiheisiin silloin, kun on sopivasti aikaa perehtyä niihin. Toisaalta työntekijä pääsee jo ensimmäisenä päivänä tiedon äärelle. Oppimisalusta helpottaa myös esimiehen työtä, kun kaikkea ei tarvitse muistaa kerralla”, Kesänen kertoo.

Vuolearning on otettu Bernerissä vaiheittain käyttöön. Käyttöönotto on ollut HR-vetoista, mutta seuraavana tavoitteena on lisätä esimieskoulutukset alustaan ja mennä kohti liiketoimintakoulutuksia.

”Alustalla voi helposti tuottaa erilaisia pohjia ja sisältöjä. Näen, että tämä avaa paljon uusia mahdollisuuksia ja on monia tapoja, miten Vuolearningia voi yrityksen sisällä hyödyntää”, Kesänen kuvailee.

Työn helpottuminen oppimisalustalla

Bernerissä alustan keskeisiksi hyödyiksi on koettu työn helpottuminen mm. uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, yleisessä tiedon jaossa sekä henkilöstön johtamisessa.

”Voimme laittaan tietoa helposti jakoon. Myös pedagoginen näkökulma tulee vaivattomammin otettua huomioon. Nyt prosesseja voi luoda selkeämmin ja meillä on keskitetty tiedonlähde, johon pystyy palaamaan jälkikäteen. Vuolearningilla näemme myös, ketkä ovat käyneet materiaalia katsomassa. Tällä pystymme varmistamaan, että lähtötaso on kaikilla sama”, tiivistää Kesänen.

Bernerissä on oppimisympäristön avulla myös painotettu heille tärkeitä asioita. Yrityksen eettiset toimintaohjeet löytyvät nyt myös alustasta, jossa kaikkien työntekijöiden tuli suorittaa toimintaohjeisiin liittyvä pakollinen kurssi.  

Myös asiakaspalvelu nähdään selkeänä etuna.

”Vuolearningin asiakaspalvelu on erinomaista. Käyttökoulutus on loistava ja se järjestyy helposti aina myös uusillekin käyttäjille. Muutenkin apua saa tarvittaessa nopeasti”, kehuu Kesänen.