Vahanen-yhtiöt tarjoaa laajan valikoiman kiinteistö- ja rakennusalan palveluita. Konsernin palvelut liittyvät kiinteistö- ja kaupunkikehitykseen, arkkitehtuuriin, suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan, tutkimuksiin ja tarkastuksiin, energiaan ja kiinteistön elinkaareen sekä ympäristöön. Viime kesänä yhtiö aloitti perehdytysprosessien jatkokehittämisen ja tammikuussa 2020 yhtiössä otettiin käyttöön Vuolearning -oppimisalusta.

—   Haluamme panostaa sisäisen tiedon jakoon ja siihen, että perehdytys ja osaamisen kehittäminen on sujuva osa arkea, kertoo Kira Sipilä, Vahanen-yhtiöiden HR-asiantuntija.

Konsernin käytäntöihin on perinteisesti kuulunut 3-4 yhteistä perehdytyspäivää vuodessa. Perehdytyspäivät ovat Vahanen-yhtiöille tärkeitä sisäisen tiedon jakamiseen ja yrityskulttuurin rakentamiseen. Samalla kuitenkin tiedostettiin, että tietyt asiat olisi jokaisen hyvä tietää heti alkuun. Nyt perehdytyspäiviä jatketaan suppeampina, ja iso osa sisällöstä on siirretty Vuolearning -kurssialustaan.

—   Vuolearning on meillä toiminut erittäin hyvin ja myös kurssien luonti on helppoa. Olemme pystyneet hyödyntämään olemassa olevaa materiaalia perehdytyspäiviltä, ja soveltamaan sitä etäopetukseen, Sipilä jatkaa.

Vuolearning on selkeä ja helppokäyttöinen

Vahanen-yhtiöt kuuluu 10 konserniyritystä yli kymmenellä paikkakunnalla Suomessa, siksi sisäisten prosessien täytyy olla monipuolisia ja arkea tukevia.

—   Tutustuimme erityyppisiin alustoihin, mutta Vuolearning päätyi selväksi ykköseksi. Tämä oppimisalusta on juuri sitä, mitä tarvitsimme, sillä se on helppokäyttöinen ja selkeä niin kurssien tekijälle kuin osallistujallekin. Vuolearning -kurssit tukevat hyvin etätyöskentelyä ja niitä on pystytty hyödyntämään hyvin myös vallitsevassa tilanteessa, Sipilä kuvaa.

Vahasella on Vuolearning -alustalla 10 kurssia, joiden teemoja ovat mm. perehdytys, etätyöskentely sekä Code of Conduct. Lisää kursseja on parhaillaan työn alla. Myös ohjeistuksia ja linkkejä on viety suoraan oppimisalustaan.

Käyttäjiltä on tullut paljon positiivista palautetta oppimisalustan toimivuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Myös Vuolearningin asiakaspalvelu saa kiitosta.

—   Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Vuolearning -oppimisalustaan, ja tulevaisuudessa sen käyttöä laajennetaankin entisestään, Sipilä tiivistää.