Muumimaailma on kaikkien tuntemien Muumihahmojen kotipaikka, iloinen teemapuisto Naantalissa. Muumimaailma työllistää vuosittain toistasataa kausityöntekijää, joista valtaosa työskentelee puistossa kesäkauden ajan. Kesäkauden 2022 perehdytys toteutettiin Vuolearning-oppimisalustaa käyttäen, ja puistokauden päätteeksi tyytyväiset Muumimaailmalaiset Mira Aunio, Ida-Maria Lohikoski ja Riikka Viinikainen jakavat nyt kokemuksiaan.

© Moomin Characters™ Theme park created by Dennis Livson

Vuolearning toi perehdytysprosessiin kaivattua uudistusta

Muumimaailmassa perehdytetään vuosittain toistasataa työntekijää, jotka työskentelevät moninaisissa tehtävissä: ravintoloissa, kioskeilla, lipunmyynnissä, myymälöissä, pelipisteillä, huoltotehtävissä sekä näyttelijöinä.

Alkuvuodesta 2022 Muumimaailman perehdytyksestä vastaavat Ida-Maria Lohikoski sekä Mira Aunio päättivät, että perehdytysprosessia ja siinä käytettäviä työkaluja haluttiin uudistaa. Aikaisemmat työkalut eivät olleet tuottaneet kaikilta osin sellaisia tuloksia, joita perehdytykseltä toivottiin, ja prosessissa nähtiin kehittämisen varaa. Lisäksi he olivat havainneet muutoksen työmarkkinoilla: Nuoret haluavat työskennellä aikaisempia lyhyempiä ajanjaksoja, jolloin työntekijöiden kokonaismäärä kasvaa ja työssäoloaika vaihtelee, eikä koko joukon perehdyttäminen massana ole mahdollista tai järkevää, vaan tarvitaan joustavampia ratkaisuja.

Lohikoski ja Aunio päättivät lähteä etsimään uutta verkko-oppimisalustaa uudenlaisen prosessin tueksi. Heillä oli vahva halu uudistaa prosessia ja panostaa siihen, että perehdytyksestä saataisiin nuorille mielenkiintoinen kokonaisuus ja sopiva tapa kouluttautua.

Vuolearning-oppimisalusta valikoitui Muumimaailman käyttöön muutamista syistä, joista tärkeimpinä näyttäytyivät helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys, visuaalisuus ja mahdollisuus monipuoliseen sisältöön, sekä mahdollisuus seurata analytiikkaa.

Aikaisemmin käytössä olleiden ohjelmistojen ja järjestelmien kohdalla on ollut tyypillistä, että vain joku henkilöstöstä osaa käyttää järjestelmää tai tehdä siellä tarvittavia muutoksia, Lohikoski kertoo. Vuolearningin kohdalla helppokäyttöisyys teki heti vaikutuksen, ja intuitiivisen alustan käyttö onnistui alusta alkaen helposti koko tiimiltä.

Ajantasainen ja helppolukuinen analytiikka oli valinnan kannalta tärkeä kriteeri, sillä perehdytys haluttiin kytkeä palkanmaksuun siten, että palkka maksetaan, kun perehdytys on suoritettu. Vuolearning mahdollisti tämän ja teki suoritusten seurannasta ja auditioinnista helppoa, kertoo raportoinnista vastannut hallintosihteeri Riikka Viinikainen. Kesken olevista suorituksista oli myös helppoa muistuttaa, mikäli jokin perehdytysosioista oli suorittamatta.

© Moomin Characters™ Theme park created by Dennis Livson

Itsenäinen verkko-opiskelu tukee lähiperehdytykseen osallistumista

Keväällä 2022 Muumimaailman kausityöntekijät koulutettiin työtehtäviinsä onnistuneesti yhdistämällä itsenäistä verkko-opiskelua paikan päällä tapahtuviin koulutuksiin. Verkkomateriaalien, luentojen ja käytännön opiskelun avulla kesätyöntekijät perehdytettiin niin työtehtäviin, käytännön asioihin kuten Muumimaailman yrityskulttuuriin ja brändiin.

Sähköisen materiaalin sekä paikan päällä tapahtuvan kouluttamisen yhdistelmä tuotti toivottuja tuloksia ja käytössä olleen mallin todettiin toimivan erinomaisesti.

"Oppimistulokset olivat aidosti laadukkaampia kuin aikaisemmin. Lähipäivissä tuntui siltä, että työntekijät ovat todella opiskelleet materiaalia etukäteen ja myös sisäistäneet sen.", Lohikoski kertoo.

Niin sanottu hybridioppiminen on erinomainen tapa kouluttaa sellaisessa tilanteessa, jossa opittavaa sisältöä on paljon. "Koulutuspäivät ovat muutenkin tiiviitä ja omaksuttavaa tietoa on paljon. Kun työntekijällä on jo joitakin ennakkotietoa opittavasta aiheesta, on sisäistäminen helpompaa", Aunio toteaa.

Perehdytys on intensiivinen ajanjakso, jonka aikana työntekijän tulee omaksua valtava määrä uutta tietoa. Tällöin on hyvä, että tiedot ovat säilössä Vuolearning-alustalla, josta työntekijä voi näppärästi etsiä tiedon myös myöhemmin, kun se tulee ajankohtaiseksi työarjessa.

© Moomin Characters™ Theme park created by Dennis Livson

Sujuva alku työelämään laadukkaan perehdytyksen avulla

Koska Muumimaailman työntekijät ovat tyypillisesti nuoria, on Muumimaailma monille heistä ensimmäinen työpaikka.

Tästä syystä Muumimaailmalla on haluttu panostaa perehdytysprosessiin erityisesti ja vahvistaa nuorten myönteistä kokemusta niin Muumimaailmasta työnantajana, kuin myös työelämästä yleisesti.

Hallintosihteeri Riikka Viinikainen kokosi tänä kesänä työntekijöille Vuolearning-alustalle Työsuhteen ABC -nimisen kurssin, jonka tarkoituksena oli perehdyttää nuoret työelämän perusasioihin. Muumimaailmalla koetaan, että ensimmäisenä työpaikkana he ovat vastuullisessa asemassa ja haluavat taata, että nuoret ymmärtävät esimerkiksi, mitä työsopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, mitä vastuita työnantajalla on, tai miten tulee toimia sairastapauksissa.

Lisäksi nuori kohderyhmä huomioitiin myös verkkokoulutusalustan valinnassa.

Aikaisemman verkkokoulutuskokemuksen perusteella Lohikoski ja Aunio lähtivät keväällä etsimään alustaa, joka motivoisi nuoria aikaisempaa paremmin. Kriteereiksi asetettiin esimerkiksi visuaalisuus, helppokäyttöisyys sekä helppo saatavuus ja käytettävyys myös mobiililaitteilla. Nämä kriteerit täyttyivät Vuolearningin kohdalla, ja niiden on todettu toteutuvan myös käytännön kokemusten kautta.

Lisäksi Vuolearningin koettiin tukevan hyvin myös erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien oppijoiden huomiointia.

Muumimaailman perehdytyssisällöt toteutettiin tekstin lisäksi myös äänitiedostoina, ja työntekijät saivat valita, halusivatko tutustua sisältöön lukien vai kuunnellen. Kaikenlaisia alustan sisältötyökaluja käytettiin monipuolisesti: kurssit pitivät sisällään tekstin ja äänen lisäksi myös kuvia, videoita ja tehtäviä.

Lisäksi alusta mahdollisti sen, että perehdytys oli mahdollista suorittaa kätevästi ja sujuvasti lyhyissäkin pätkissä, sillä osa työntekijöistä osallistui perehdytykseen keväällä opintojensa ollessa vielä käynnissä.

Kauden lopuksi Muumimaailman kesätyöntekijöiltä kerättiin palautetta uudistetusta perehdytysprosessista. Aunion, Lohikosken ja Viinikaisen lisäksi myös Muumimaailman työntekijät ovat selkeästi olleet tyytyväisiä perehdytykseen, ja palautteesta ilmenee uudistuksen onnistuneen erinomaisesti. Sekä alusta, perehdyttäjät, perehdytyksen rakenne ja sisällöt saivat palautteessa kiitettävät pisteet, ja 100 % työntekijöistä oli sitä mieltä, että verkko-oppimisen ja livekoulutusten yhdistämisessä kannattaa pitäytyä myös jatkossa.