Työkaluja ja vinkkejä verkkokurssien kääntämiseen

Verkkokurssien kääntäminen kasvattaa kohderyhmiä ja tehostaa ymmärtämistä

Kun ihminen saa kouluttautua kielellä, jota ymmärtää hyvin, paranevat opittavien asioiden sisäistämisen taso sekä syvällinen ymmärtäminen. Usein omalla äidinkielellä tai muulla hyvin ymmärretyllä kielellä lukeminen on myös motivoivampaa ja tehokkaampaa. Nämä tekijät lisäävät varmuutta sekä kurssin tekijän että osallistujan näkökulmasta, kun molemmat tahot voivat varmistua siitä, että kurssisisällöt on todella ymmärretty.

Useiden organisaatioiden koulutusten kohderyhmät ovat sellaisia, että verkkokurssien kääntäminen usealle kielelle on hyödyllistä. Tällä tavoin kurssien kohderyhmät laajenevat, saavutettavuus paranee ja kursseja voidaan tarjota suuremmalle joukolle ihmisiä.

Vuolearning-oppimisalustan käyttöjärjestelmä on käännetty suomen lisäksi useille muille kielille, eli käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien käyttö onnistuu myös muilla kielillä. Itse kurssisisällön kääntämiseen on olemassa monenlaisia konsteja, ja tässä tekstissä esittelemme muutamia käteviä työkaluja sekä palveluita, joiden avulla kääntäminen käy näppärästi.

Kuvien, infograafien ja videoiden kääntäminen

Mikäli jo alkuperäistä kurssia luodessa tiedetään, että kurssi tullaan tulevaisuudessa kääntämään muille kielille, voi jo tämän luontivaiheessa muutamilla tavoilla helpottaa tulevaa kääntämistä muiden tekijöiden kuin tekstisisältöjen osalta.

Kuvat kannattaa valita siten, etteivät ne sisällä tekstiä, jotta niitä ei tarvitse muokata tai etsiä uudelleen. Kuvissa kannattaa huomioida myös paikallisuus eli valita sellaisia kuvia, jotka sopivat mahdollisimman monen maantieteellisen sijainnin tarpeisiin. Mikäli kurssiin halutaan sisällyttää infograafeja, kannattaa niiden tiedostot toteuttaa ja säilyttää myös ilman tekstejä, jotta sisällöt on helpompaa kääntää myöhemmin.

Jos verkkokurssi sisältää videoita, niiden uudelleen toisella kielellä kuvaamisen voi välttää tekstittämällä videot. Tekstitysten tekemiseen on olemassa lukuisia erilaisia palveluita, joiden avulla tekstityksiä voi luoda tai jopa automatisoida.

Esimerkiksi tekoälypohjainen tekstitysohjelma Sonix.ai tekee tekstitystyöstä merkittävästi vaivattomampaa. Ohjelma toimii yli 35 kielellä, mukaan lukien suomi. Puheentunnistusohjelma tekee ensin alkuperäiskielisestä ääniraidasta transkription, joka on sen jälkeen mahdollista kääntää eri kielille, ja ohjelma myös ajastaa ja sijoittelee tekstitykset automaattisesti. On huomioitava, että koneen tekemä puheentunnistus ja käännökset eivät toki täysin korvaa ihmisen tekemää käännöstyötä, ja käännökset kannattaa käydä läpi ja tarkistaa ennen julkaisua, mutta niiden avulla pääsee jo hyvin pitkälle prosessissa.

Kurssin kääntäminen itse

Monet organisaatiot toteuttavat kurssien käännökset itse. Sellaisessa tilanteessa jossa käännät kurssisisällöt itse, käännös on yksinkertaisinta toteuttaa suoraan Vuolearning-oppimisalustalle.

Tällöin käännöksen lisääminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

1. Klikkaa auki haluamasi kurssi, ja valitse kohta Ylläpito.
2. Valitse sivupalkista kohta Kopioi kurssi ja tämän jälkeen paina vihreää painiketta kopioidaksesi kurssin.

Nyt alustalle on muodostunut kopio alkuperäisestä kurssista, jota voit huoletta muokata menettämättä alkuperäistä kurssia. Seuraavaksi pääset lisäämään käännökset.

3. Piilota alkuperäiset tekstiosiot painamalla Piilota-painiketta.
4. Lisää uudet vastaavat osiot piilotettujen alle ja kirjoita tai kopioi käännetty teksti niihin.

Alkuperäiset tekstit kannattaa säilyttää kurssin sisällä piilotettuina, jotta alkuperäistä sisältöä ei vahingossa poista, ja jotta se pysyy mukana käännöksiä tehdessä. Näin käännetyt sisällöt on helppo sijoittaa oikeille paikoille. Kun alkuperäiset sisällöt on piilotettu, näkyvät lopullisessa näkymässä vain käännökset.

Kurssisisällön käännättäminen kääntäjällä

Mikäli kurssisisällön kääntämiseen käytetään kääntäjää, yksinkertaisin tapa toteuttaa prosessi on lähettää kurssi kääntäjälle JSON-tiedostona. Tämä tarkoittaa, että kurssi muunnetaan tekstimuotoiseksi tiedostoksi, josta käännetään alkuperäiset tekstiosiot, ja joka sen jälkeen ladataan uudelleen palvelimelle. JSON-tiedoston käännättäminen on käytännöllinen tapa kääntää kurssi, sillä tällöin kurssia ei tarvitse rakentaa alustalle manuaalisesti uudelleen, vaan kääntäjän kääntämän tiedoston lataaminen rakentaa kurssin alustalle automaattisesti samaan rakenteeseen kuin alkuperäisen kurssin.

Seuraavaksi esittelemme askel askeleelta, kuinka JSON-tiedoston vienti ja käännetyn tiedoston tuonti alustalle tapahtuu. Tämä ominaisuus on käytössä kolmen käyttäjätason oppimisympäristöjen pääkäyttäjillä.

1. Klikkaa auki haluamasi kurssi, ja valitse kohta Ylläpito.
2. Valitse vasemmasta sivupalkista kohta Vie JSON ja klikkaa vihreää Vie kurssi-painiketta.
3. Kopioi JSON-data leikepöydälle klikkaamalla Kopioi data -painiketta.

Tämän jälkeen data voidaan toimittaa kääntäjälle käännettäväksi. Datasta käännetään alkuperäisen kurssin sisältämät tekstiosiot (esimerkkejä merkitty edellisessä kuvassa punaisella), mutta muuhun dataan ei tehdä muutoksia.

4. Kun tiedoston tekstiosiot on käännetty, kurssi voidaan tuoda oppimisalustalle. Tämä tapahtuu Kurssit-sivulta, klikkaamalla oikean ylänurkan painiketta Luo kurssi.
5. Tästä avautuvasta ikkunasta klikkaa kohtaa Tuo JSON.
6. Liitä käännetty JSON-tiedosto tekstikenttään ja klikkaa Luo.

Tämän jälkeen järjestelmä luo kurssin Vuolearning-alustalle siten, että käännetyt tekstit ovat alkuperäisillä paikoillaan. Kaikki ominaisuudet säilyvät - niin tehtävät kuin tekstiosiotkin pysyvät alkuperäisessä muodossaan.

Käännöksen ulkoistaminen Vuolearningille

Edellä mainitut työkalut ovat hyviä tapoja sujuvoittaa käännösprosessia. Käännöksen tekeminen on kuitenkin mahdollista ulkoistaa alusta loppuun Vuolearningille. Toteutamme käännökset yhteistyössä ammattikääntäjien kanssa, emmekä käytä konekäännöksiä.

Käännetty sisältö toteutetaan suoraan kurssiksi asiakkaan kurssialustalle, ja toimitetaan asiakkaalle valmiina käyttöönottoa varten.

Ulkoistamalla käännöspalvelun organisaatio säästää laadukkaan ja luotettavan kääntäjän etsimisen vaivan sekä saa käännetyn kurssisisällön käsiinsä käyttövalmiina. Myyntimme kertoo mielellään lisää käännöspalveluista!

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia