Erilaiset tehtävätyypit Vuolearning-oppimisalustalla – Milloin ja miten niitä kannattaa hyödyntää?

Tehtävät ovat verkkokursseille tyypillistä sisältöä, joita useimmilla verkkokursseilla jossakin muodossa hyödynnetään. Tehtävätyyppien moninainen kirjo saattaa kuitenkin joskus aiheuttaa runsaudenpulan ja tunteen siitä, ettei oikein ole varma, millaisiin käyttötarkoituksiin mitäkin tehtävätyyppiä voisi tai kannattaisi hyödyntää.

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme Vuolearning-alustan tehtävätyypit sekä niille tyypillisiä ja tarkoituksenmukaisia käyttötapoja. Toivomme, että tekstin luettuasi saat ideoita uusiin tapoihin hyödyntää tehtäviä omilla verkkokursseillasi nyt ja jatkossa.

Tehtävien käytöllä osana verkkokoulutusta voi olla monenlaisia funktioita riippuen kurssista ja sen tavoitteista.

Tehtävien avulla voidaan esimerkiksi…

 • tuoda esiin osallistujien aikaisempaa tietoa
 • testata kurssilla opitun asian osaamista
 • aktivoida osallistujaa soveltamaan oppimaansa ja siten vahvistaa oppimisprosessia
 • tiedustella osallistujien näkemyksiä tai kokemuksia jostakin asiasta
 • ohjata osallistujia tekemään jotain
 • keventää kurssisisältöä ja lisätä osallistumisen mielekkyyttä.

Tehtäviä suunnitellessaan kannattaakin pohtia, mitä tehtävällä haluaa saavuttaa, ja valita sopiva tehtävätyyppi sen mukaisesti.

Instagram - @andrewtneel | Donations - paypal.me/AndrewNeel

Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävä on nimensä mukaisesti tehtävä, jossa on useampi vastausvaihtoehto, joista vastaajan tulee valita. Ne ovat usein nopeasti vastattavia, yksiselitteisiä tehtäviä, joiden avulla osaamista voidaan mitata ketterästi, tutun formaatin avulla. Tämä tuttu ja turvallinen tehtäväformaatti taipuu kuitenkin pienellä vaivalla monipuolisempiin muotoihin kuin ehkä ajattelisikaan.

Vuolearning-oppimisympäristössä voit tehtävän tekijänä määrittää sekä vastausvaihtoehtojen määrän, oikeiden vastausten määrän sekä montako oikeaa vastausta vaaditaan, jotta tehtävävastaus tulkitaan hyväksytyksi. Voit lisäksi määrittää, millaisen automaattipalautteen osallistuja minkäkin vastauksen valitsemalla saa.

Ideoita monivalintatehtäviä varten:

 • Oikeiden vastausten tunnistaminen:
  Mitkä seuraavista ovat työturvallisuuden kannalta pakollisia osia työvarustusta?
 • Kyllä/ei -tehtävät:
  Totta vai tarua? Kestävä toiminta on yksi yrityksemme tärkeimmistä tavoitteista tälle vuodelle.
 • Oikean toimintatavan löytäminen:
  Valitse alla olevista toimintatavoista, millä tavoin toimisit kuvaillussa tilanteessa.
 • Toimintaan ohjaaminen:
  Merkitse tämä tehtävä tehdyksi, kun olet lähettänyt verokortin palkkatoimistoon.

Avoimet tehtävät

Avoimilla tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, joissa vastaajalle ei ole annettu vastausvaihtoehtoja valmiiksi, vaan tämä vastaa kysymykseen itse tuottamallaan sisällöllä. Avointen tehtävien tehtävänannossa ohjeistus tehtävään on erityisen tärkeä. Ohjeistus luonnollisesti ohjaa sitä, miten osallistuja tehtävään vastaa, ja sen avulla voidaan myös vaikuttaa osallistujan motivaatioon vastata tehtävään. Esimerkiksi hyvin laveaan tehtävänantoon voi olla haastavaa tarttua, mikäli aihe tuntuu liian laajalta eikä osallistuja tiedä heti, mistä aloittaa.

Vuolearning-alustalla vastauksen sisältö voidaan palauttaa joko tekstikenttään kirjoittamalla tai tiedostona. Tekstitiedostojen lisäksi avoimen kysymyksen vastauksena voidaan pyytää palauttamaan myös kuva- tai videotiedostoja. Avoimien tehtävien arvioinnin osalta voidaan tehdä joitakin valintoja. Kurssin tekijä voi arvioida tehtävän joko itse tai asettaa tehtävän vertaisarvioitavaksi, jolloin kurssiosallistujat antavat palautteen toistensa vastauksista. Tehtävä voidaan myös asettaa sellaiseksi, jota ei arvioida ollenkaan. Vastaukset on myös mahdollista asettaa näkyviksi siten, että osallistuja näkee muiden osallistujien vastaukset vastattuaan itse kysymykseen.

Ideoita avoimia tehtäviä varten:

 • Osallistujan näkemysten kuuleminen:
  Mikä on sinun mielestäsi tärkeintä hyvässä asiakaspalvelussa?
 • Syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen:
  Millaisia seurauksia voi olla, mikäli ongelmatilanteisiin annettuja ohjeita ei noudateta?
 • Käsitteiden syvällinen ymmärtäminen:
  Selitä omin sanoin, mitä asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan.
 • Toimintaan ohjaaminen:
  Palauta tähän kuva nimikylttiä varten!

Numeeriset tehtävät

Numeerisiin tehtäviin vastataan jollakin luvulla. Numeeriset tehtävät sopivat sellaisiin tilanteisiin, joissa kysymyksiin on olemassa tarkka, numeerinen vastaus, joka osallistujan on oleellista tuntea.

Tehtävän tekijä määrittää Vuolearning-oppimisalustalla numeeriselle tehtävälle oikean vastauksen, järjestelmä tarkistaa osallistujan vastauksen automaattisesti ja antaa pisteytyksen ja palautteen kurssin tekijän määrittämällä tavalla.

Ideoita numeerisia tehtäviä varten:

 • Prosessien sisäistäminen:
  Missä lämpötilassa porkkanakakku paistetaan?
 • Työhön liittyvien säännösten ymmärtäminen:
  Montako sammutuspeitettä keittiössä tulee olla?
 • Tuotteisiin tutustuminen:
  Montako espressoshottia cappuccinoon tulee?

Täydennystehtävät

Täydennystehtävät ovat tehtäviä, joihin vastataan sanallisesti, mutta ne eroavat avoimista tehtävistä siten, että oikea vastaus on määritelty etukäteen, ja osallistujan tulee vastata sen mukaisesti, jotta tehtävä tulkitaan oikein vastatuksi.

Tehtävän luontivaiheessa sille määritellään yksi tai useampi vastaus, jotka hyväksytään oikeaksi. Tehtävän tekijä voi myös määritellä, vaikuttavatko esimerkiksi isot ja pienet kirjaimet vastauksen hyväksymiseen. Järjestelmä tarkistaa osallistujan vastauksen automaattisesti ja antaa tehtävästä pisteet ja palautteen kurssin tekijän määrittämällä tavalla.

Ideoita täydennystehtäviä varten:

 • Käsitteiden sisäistäminen:
  Millä nimellä kutsutaan työvälinettä, jolla ompeleet saadaan helposti purettua?
 • Prosessien sisäistäminen:
  Mikä on prosessin seuraava vaihe? 1. Kaavojen piirtäminen kankaalle --> 2. Kankaan leikkaaminen --> 3. Kankaiden asettaminen oikeat puolet vastakkain -->
 • Lauseiden täydentäminen:
  Ompelukoneen jalka tulee asettaa ___, kun halutaan ommella suoraa ommelta.

Järjestystehtävät

Järjestystehtävissä osallistujan tehtävä on raahata annetut yksiköt tiettyyn, ohjeiden mukaiseen järjestykseen.

Tehtävän tekijä voi määritellä järjestettävien yksiköiden määrän, niiden nimet sekä oikean järjestyksen, johon osallistujan tulee ne asettaa, jotta tehtävä tulkitaan oikein vastatuksi. Myös järjestystehtävät tarkistuvat alustalla automaattisesti, ja järjestelmä pisteyttää ne ja antaa palautteen kurssin tekijän määrittämällä tavalla.

Esimerkkejä järjestystehtävissä käytettävistä tehtävänannoista:

 • Prosessin sisäistäminen:
  Missä järjestyksessä nämä työvaiheet tapahtuvat?
 • Työtehtävien priorisointi:
  Työpäivän aikana joudut tilanteeseen, jossa kaikki seuraavat asiat tapahtuvat samanaikaisesti. Miten priorisoit tehtävät?
 • Laadullisten ominaisuuksien ymmärtäminen:
  Järjestä seuraavat tuotteet järjestykseen koon mukaan suurimmasta pienimpään.

Sitä saadaan, mitä mitataan

Jos kurssiin halutaan sisällyttää osaamista mittaavia tehtäviä, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä miettiä, millaista osaamista kurssilla halutaan osallistujalle kerryttää. Osaamistavoitteiden kirkastamisen myötä myös osaamista mittaavien tehtävien suunnittelu sujuu tarkoituksenmukaisella tavalla, kun tehtävillä testataan tietoisesti satunnaisten kuriositeettien sijaan osaamistavoitteiden kannalta merkityksellisiä asioita.

Sitä saadaan, mitä mitataan. Jos kurssin tehtävät koostuvat yksityiskohtaisen nippelitiedon, kuten yrityksen perustamisvuoden tai ruokalan aukioloaikojen muistamisesta, ovat ne myös todennäköisesti asiat, jotka osallistujalle jäävät parhaiten mieleen kurssista.

Osaamista mittaavat tehtävät kannattaakin muodostaa niiden asioiden ympärille, jotka toivoisi osallistujan ainakin muistavan kurssin päättäessään.

Useimmiten pieniä yksityiskohtia tärkeämpää on ymmärtää kurssin aiheeseen liittyviä kokonaisuuksia ja soveltaa oppimaansa tietoa. Parhaimmillaan soveltamista vaativat tehtävät saavat osallistujan pohtimaan aihetta hyvinkin syvällisesti oman elämänsä ja arkensa kannalta ja huomaamaan uudenlaisia yhteyksiä teorian ja käytännön välillä.

Lue lisää:
Näin luot interaktiivisia sisältöelementtejä H5P-työkaluilla

Miten pelillistää verkkokurssin sisältöä?

Verkkokouluttajan muistilista - tarkistuslista verkkokurssin laatijalle

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia