Digiperehdytys: ohjeita sähköisen perehdytyksen toteuttamiseen

Digiperehdytys paremman perehdyttämisen tukena

Digiperehdytys, eli sähköinen perehdytys, tarkoittaa osittain tai kokonaan verkossa suoritettavaa perehdytyskoulutusta. Digiperehdytys tarjoaa kaikille uusille työntekijälle tasa-arvoisen perehdysprosessin ja esimiehille raportoinnin perehdytyksen suorittamisesta. Digitaalinen perehdytys auttaa myös säästämään esimiesten aikaa ja tuo samalla joustoa perehdytysprosessiin kun työntekijä voi suorittaa sen vaikka omalta älypuhelimeltaan.

Verkkoperehdytyksen toteuttaminen onnistuu helpoimmillaan vanhaa perehdytysvihkoa päivittämällä tai täyttämällä valmiin perehdytyspohjan. Esimerkiksi asiakkaamme Pohjanmaan Siivous Oy aloitti perehdytysten kehittämisen tuomalla perehdytysmateriaalit oppimisympäristöön digitaaliseen muotoon.

Käymme tässä kirjoituksessa läpi käytännön ohjeita digiperehdytyksen toteuttamiseen.

Aloita määrittelemällä perehdytyksen tavoitteet

Eri yritysten perehdytysprosessien välillä on suuria eroja. Kannattaakin kirjata ylös millaisia tavoitteita digiperehdytyksellä sinun yrityksessäsi on.

On hyvä käydä alkuun otsikkotasolla läpi mitä verkkoperehdytyksessä on tarkoitus oppia ja mitä osa-alueita sen on hyvä kattaa. Vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisille työntekijöille perehdytys on suunnattu?
  • Tuleeko mukaan turvallisuuteen, eettiseen ohjeistukseen tai tietosuojaan liittyviä ohjeita?
  • Opetetaanko samalla työelämän pelisääntöjä nuorille työntekijöille?
  • Minkä verran yrityksen arvoja ja kulttuuria esitellään?
  • Millaisia tuloksia perehdytystä suorittavalta työntekijältä odotetaan?

Mieti millaisessa rytmissä verkkoperehdytys suoritetaan

Digiperehdytyksen toteutukseen vaikuttaa paljon sen laajuus ja aikataulutus. Yhä useampi yritys jakaa tunnukset perehdytysalustalle jo työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Näin perusasiat saadaan haltuun jo ennen ensimmäistä työpäivää ja töihin saadaan pehmeämpi alku.

Digiperehdytyksen laajuus vaihtelee eri yrityksissä parinkymmenen minuutin tiiviistä paketista useamman viikon ohjelmaan jossa jokaiselle päivälle on oma läpikäytävä moduulinsa. Valitse toimintamalli joka palvelee parhaiten yrityksesi tavoitteita ja sopii perehdytyksen laajuuteen.

Organisoi digiperehdytyksen sisällöntuotanto

Useimmiten perehdytyksen sisällöntuotannosta huolehtii henkilöstöhallinto tai esimies. Osa yrityksistä antaa sisällöntuotannon harjoittelijan tai kesätyöntekijän tehtäväksi. Tämä on käytännöllistä, sillä harjoittelija tarkastelee perehdytystä uuden työntekijän silmin ja osaa usein ottaa huomioon asioita joita kokeneemmat työntekijät pitävät jo itsestäänselvyyksinä.

Perehdytysopas.fi-sivustolta voi ladata valmiin perehdytyspohjan, jota muokkaamalla oma perehdytys on helpompi tuottaa. Samalta sivustolta löytyy myös malliperehdytys josta voi hakea ideoita oman perehdytyksen toteuttamiseen.

Sisällöntuotannon voi myös tilata kumppanilta jolloin se voidaan toteuttaa vanhojen perehdytysvihkojen tai vaikka puhelinhaastatteluiden avulla.

Jatkuva perehdytysprosessin kehittäminen

Perehdytystä kannattaa kehittää jatkuvasti. Digiperehdytystä on nopea ja helppo päivittää, jolloin tiedot pysyvät helpommin ajantasaisina. Muistathan pyytää palautetta perehydyksestä sen suorittaneilta työntekijöiltä.

Lue myös
Perehdytysopas.fi
Digiperehdytykset - kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää
Kesätyöntekijöiden perehdyttäminen - työpaikan ja työelämän pelisäännöt tutuiksi
Digiperehdytys - näin toteutat organisaation oman verkkoperehdytyksen

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia