Digitaalisen oppimisympäristön hyödyt yrityksille - näin oppimisympäristö auttaa tehostamaan ja systematisoimaan koulutuksia

Oppiminen digitalisoituu vauhdilla

Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen yleistyy yrityksissä nopeasti. Usein koulutusten digitalisointi aloitetaan usein toistuvista koulutuksista, kuten perehdytyskoulutuksista, tai koulutuksista joita järjestetään suurelle osallistujajoukolle, kuten tietosuojakoulutuksista tai eettisistä ohjeistuksista.

Digioppimisesta on älypuhelinten myötä tullut entistä helpompaa, sillä koulutuksiin voi osallistua vaikka omalta puhelimelta. Samalla digitaalisista oppimisratkaisuista on tullut aiempaa helppokäyttöisempiä ja kustannustehokkaampia, jolloin niiden hyödyntäminen on mahdollista myös aiempaa pienemmille yrityksille.

Digitaalinen oppimisympäristö tuo säästöjä koulutuskustannuksiin ja joustoa kurssien aikataulutuksiin

Verkko-oppiminen mahdollistaa aiempaa kustannustehokkaammat koulutukset, sillä verkkokursseja voi skaalata laajallekin joukolle, tai hyödyntää samaa koulutusta pidemmällä aikavälillä.

Verkkokoulutuksiin osallistuminen ei myöskään edellytä matkustamista tai samanaikaista osallistumista, vaan jokainen voi osallistua koulutuksiin vaikka omalta älypuhelimeltaan tai tietokoneeltaan silloin kun kouluttautuminen sopii omaan aikatauluun parhaiten.

Reaaliaikaista tietoa suoritetuista koulutuksista ja osaamistasosta

Verkkokoulutuksista kertyy oppimisalustalle suoritustietoja, joista on helppo nähdä mitä kursseja kukakin on suorittanut. Reaaliaikainen raportointi auttaa seuraamaan sitä, että työntekijöiden koulutustaso on tavoitellulla tasolla, ja myös huomaamaan mikäli suorituksia puuttuu.

Tämän lisäksi kursseilta saadaan tarkempaa analytiikkaa siitä millaisia tuloksia kursseilta on tullut, kuten miten tehtävävastaukset jakautuvat tai missä kohdissa osallistujalla on ollut haasteita. Näin voidaan tehostaa tulevia koulutuksia tai järjestää täsmäkoulutuksia aiheista joissa havaitaan puutteita.

Systemaattinen ja tasavertainen koulutus kaikille

CREAMVILLE

Digitaaliseen oppimisympäristöön tuotetut koulutukset ovat saatavilla kun niitä tarvitaan ja auttavat siten oikea-aikaisessa kouluttamisessa. Samalla verkkokurssit takaavat tasavertaisen koulutuksen kaikille eikä koulutuksen laatu vaihtele esimiesten osaamisen mukaan.

Osa yrityksistä nostaa digitaalisen oppimisympäristön käyttämisen esiin omassa markkinoinnissaan - näin voidaan kertoa asiakkaille siitä että yrityksessä koulutetaan systemaattisesti ja tehokkaasti, ja työntekijöiltä edellytetään ennalta määritettyä tietotasoa.

Lue myös:

Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?

Näin osallistat ja huomioit eri työntekijäryhmät oppimisalustan valinnassa

Verkko-oppimisalustan valinta - muistilista koulutusalustojen vertailuun

Oppimisalustan käyttöönotto - ketterästi alkuun digikoulutusten kanssa

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia