Verkkokoulutukseen voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta

Verkkokurssien avulla koulutukseen osallistumine onnistuu täysin etänä ja entistä joustavammin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että vuorovaikutteisuudesta tai tulosten seurannasta tarvitsisi luopua. Käymme tässä blogissa läpi viisi helppoa ja nopeaa askelta koulutuksen digitalisointiin.

1. Määrittele koulutuksen tavoitteet

Pohdi ensin mitä koulutuksella on tarkoitus saavuttaa ja mitä hyötyä koulutuksesta on osallistujalle. Kun koulutuksen tavoitteet ovat selvillä on helpompi arvioida mitä kaikkea koulutukseen kannattaa ottaa mukaan.  

2. Listaa tärkeimmät aiheet

Luettele seuraavaksi mitä aiheita kurssilla tulee käydä läpi jota tavoitteet saavutetaan. Mitä kurssin jälkeen tulee osata?

Näin saat purettua kurssin tärkeimmät sisällöt otsikkotasolla. Otsikoiden listaamisen jälkeen on helpompi lähteä tuottamaan varsinaista koulutussisältöä.

3. Hyödynnä valmiita materiaalejasi

Jos olet jo tuottanut sisältöä aiheesta voit hyödyntää sitä koulutuksen pohjana. PowerPointit ja PDF:t voi tuoda kurssipohjiksi oppimisalustalle ja muokata sen jälkeen paremmin etäopiskeluun sopiviksi. Myös videot ovat suosittuja.

Videolta näet miten valmiin dokumentin pohjalta luodaan verkkokoulutus.

Usein PowerPointit vaativat sitä että sisältöä kirjoittaa enemmän auki ja toisaalta tekstipainotteisemmat dokumentit enemmän kuvien ja tehtävien lisäämistä.

4. Lisää mukaan tehtäviä ja keskusteluita

Tehtävien avulla oppiminen tehostuu ja osaamisesta jää jälki. Verkkoon voi tuoda myös keskusteluja eri aiheista ja näin mahdollistaa tiedon jakamisen osallistujien välillä.  

Tehtävissä voidaan testata osaamista, soveltaa opittua tai pohtia omaa oppimista. Vertaisarvointien ja keskustluiden avulla saadaan keskustelevuutta kurssilla ja osallistujien omia näkemyksiä esiin.

Esimerkkejä hyvistä tehtävistä löydät tästä blogista: Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

5. Lähetä oppimisalustalta sähköpostikutsu osallistujille


Jokainen voi osallistua koulutukseen omalta laitteeltaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisalustalta voi lähettää osallistumiskutsun kurssilaisten sähköposteihin ja kurssilaiset pääsevät kirjautumaan kurssille vaikka omalta älypuhelimelta.

Verkossa oppimisesta jää myös jälki. Tehtäviin voi antaa palautetta ja opiskelijoiden aktiviteetit tulevat näkymään oppimisanalytiikassa. Näin pystyt arvioimaan lisäohjauksen tarpeen ja kohdistamaan sen niille opiskelijoille jotka kaipaavat eniten apua oppimisen kanssa.

Lue myös:

Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa