Mobiilioppiminen tuo koulutusmahdollisuudet käden ulottuville

Mobiilioppiminen, (engl. mobile learning) eli mobiililaitteilla kuten älypuhelimilla tai tableteilla tapahtuva oppiminen avaa uusia oppimismahdollisuuksia. Kun tärkein opiskeluväline, älypuhelin, on käden ulottuvilla koulutuksiin voi osallistua käytännössä milloin vain ja mistä tahansa.  

Mobiilioppimisen ansiosta verkkokoulutuksia voidaan hyödyntää entistä laajemmin, myös silloin kun kaikilla osallistujilla ei ole tietokonetta käytettävissä. Omien laitteiden hyödyntäminen esimerkiksi työnantajan tarjoaman tietokoneen sijaan, eli BYOD (Bring Your Own Device), on voimakkaasti kasvava trendi. Yhä useampi työntekijä tai opiskelija osallistuukin koulutuksiin omalla älypuhelimellaan.

Mobiilioppiminen mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön

Älypuhelimet ja tabletit mahdollistavatkin verkkokoulutuksiin osallistumisen niissäkin tilanteissa kun tietokonetta ei ole saatavilla tai sen käyttö on epäkäytännöllistä. Esimerkiksi matkustaessa tai seuraavaa tapaamista odottaessa voi hyödyntää ajan joustavasti oppimiseen.

Mobiilioppiminen ei myöskään edellytä juurikaan ennakointia, vaan onnistuu kunhan älypuhelin on mukana. Näin opiskelun aikatauluttaminen helpottuu ja esimerkiksi aamuruuhkassa matelevassa bussissa tai työpisteen vapautumista odottaessa voi hyödyntää vapautuvaa aikaa oppimiseen. Samoin se mahdollistaa koulutusmateriaalien pitämisen aina saatavilla jolloin asioiden tarkistaminen on helpompaa.

Mobiilioppimisesta on erityisesti hyötyä

 • Koulutukset joihin halutaan palata usein
  Kun halutaan pitää koulutusmateriaali jatkuvasti saatavilla on hyvä suunnitella se mobiiliin. Älypuhelin on monelle tietokonetta nopeampi väline esimerkiksi ohjeistusten tai muistilistojen tarkistamiseen.
 • Koulutuksen joiden osallistujilla on omat laitteet käytössä
  Jos koulutukseen osallistutaan omalta laitteelta on hyvä huolehtia että se toimii myös älypuhelimilla. Näin esimerkiksi digiperehdytysten tai tuotekoulutuksen järjestäminen onnistuu myös ilman työnantajan tai palveluntarjoajan toimittamaa laitetta.
 • Koulutukset jotka suoritetaan toimiston ulkopuolella
  Kun koulutus halutaan suorittaa matkustaessa, työmaalla, tehtaalla tai kotona se kannattaa suunnitella mobiiliin. Älypuhelin tai tabletti on usein tietokonetta helpompi ja kustannustehokkaampi järjestää paikalle, sekä akunkestoltaan ja liikutettavuudeltaan parempi vaihtoehto.
 • Koulutukset joiden aikatauluttaminen tiedetään haasteelliseksi
  Kun koulutukselle on vaikea löytää aikaa se on hyvä pilkkoa pieniin osiin (mikro-oppiminen). Esimiesvalmennuksiin tai myynnin koulutuksiin osallistumien helpottuu kun oppimiselle ei tarvitse löytää kokonaista tuntia kerrallaan. Samoin paljon lyhyitä toistoja vaativa kouluttautuminen, esimerkiksi kielten opiskelu, onnistuu helposti mobiilissa.

Mobiililaitteilla opiskelu eroaa jonkin verran tietokoneella opiskelusta ja siksi on hyvä ottaa mobiilioppimisen erityispiirteet huomioon koulutuksia suunnitellessa.

Verkkokoulutuksen suunnitteleminen mobiiliin

Mobiilikoulutuksen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon se että pieni näyttökoko ja pienempi näppäimistö muuttavat vaatimuksia sisällölle. Samoin kannattaa huomioida se ettei mobiilissa nettiyhteys ole välttämättä yhtä nopea kuin työpisteen tietokoneella.

Mobiilikoulutuksen suunnittelijan muistilista

 • Jaa koulutus pieniin osioihin
  Mobiilioppiminen tapahtuu usein lyhyissä hetkissä ja siksi on hyvä jakaa koulutuskokonaisuus pieniin osioihin joiden oppiminen onnistuu nopeasti. Tämä helpottaa myös aiheeseen palaamista.
 • Suosi tehtävissä lyhyitä tekstivastauksia pitkien sijaan
  Pitkien tekstivastausten kirjoittaminen älypuhelimella on monelle hankalaa ja tekstinsyöttöohjelmat aiheuttavat usein tahattomia virheitä. Tekstivastaukset onkin syytä pitää lyhyinä.
 • Hyödynnä tehtäviä jotka eivät vaadi kirjoittamista
  Monivalintatehtävät sekä kuva- ja videovastaukset onnistuvat mobiililaitteilla kirjoittamista helpommin. Niitä kannattaa hyödyntää mobiilikoulutuksissa reippaasti.
 • Tee sisällöstä helposti selailtavaa
  Mobiilioppiminen keskeytyy helpommin kuin työpisteellä tai luokkahuoneessa opiskelu. Siksi on tärkeää että oikea kohta löytyy koulutuksesta helposti ja koulutukseen on helppo palata.
 • Pidä sisältö teknisesti yksinkertaisena
  Älypuhelimella teknisesti monimutkaisiin tehtäviin vastaaminen tai teknisesti monimutkaisen sisällön käyttäminen on usein hankalaa. Vältä sisältöjä joissa käyttäjän on tärkeä yrittää osua pieniin alueisiin tai joiden toimivuus eri laitteilla on epävarmaa.
 • Pienennä videoita ja pidä ne lyhyinä
  Suuret tiedostokoot pidentävät videoiden latausaikoja. Jos videoita katsotaan pienillä näytöillä niiden kuvanlaatua voi usein laskea paljonkin ilman että ihmissilmä näkee eroa laadussa. Videot kannattaa pitää lyhyinä.

Koulutusten videoita kannattaa mahdollisuuksien mukaan tekstittää jotta katsominen sujuu myös ilman ääniä. Mobiilissa ei aina ole mahdollisuutta kuunteluun.

Lue myös

Ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Vaikuttavuutta ja joustoa koulutuksiin mikro-oppimisella

Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?