Osaamiseen investoiminen kannattaa

Koulutus on tärkeä investointi yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Koulutuksilla parannetaan osaamista, johtamista ja turvallisuutta, sekä tuetaan yksilöiden kehittymistä. Digitalisaation ansiosta kouluttamisesta on tullut aiempaa joustavampaa ja edullisempaa.

Miten koulutuksen kustannukset lasketaan?

Koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat eniten koulutuksen toteutustapa ja osallistujamäärä. Koulutusbudjettia suunnitellessa kannattaa myös ottaa huomioon se kuinka usein koulutus toistetaan, sillä erityisesti verkkokoulutuksissa kustannukset painottuvat valmistelutyöhön.

Luokkahuonekoulutuksen kustannuksiin vaikuttavat

  • Kouluttajan valmistelutyö
  • Osallistujien matkakulut ja matkustusaika koulutukseen
  • Osallistujien aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
  • Kouluttajan matkakulut ja työaika koulutuksen ajalta
  • Mahdolliset sijaisjärjestelyt kouluttajan ja osallistujien osalta
  • Koulutustila, materiaalikulut ja tarjoilut

Verkkokoulutuksen kustannuksiin vaikuttavat

  • Kouluttajan valmistelutyö
  • Kouluttajan aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
  • Osallistujien ja kouluttajan aktiiviseen osallistumiseen tarvittava työaika
  • Oppimisalusta

Excelpohja kustannuslaskelman tekemiseen

Löydät valmiin exceltaulukon koulutuksen kustannusten laskemiseksi täältä: ladattava kustannuslaskelma.

Lue myös: Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?