Kesätyöntekijöiden perehdyttäminen - työpaikan ja työelämän pelisäännöt tutuiksi

Työnantajan näkökulmasta on oleellista että tehtävät omaksutaan nopeasti jotta kaikki hyötyvät lyhyestäkin työjaksosta. Hyvä perehdytys motivoi ja auttaa nopeammin alkuun uuden työtehtävän kanssa.

Kesätyö on sekä nuorelle että työnantajalle jännittävää aikaa. Nuorelle hyvä kesätyökokemus avaa työmahdollisuuksia ja opettaa työelämätaitoja. Työnantajan näkökulmasta on oleellista että tehtävät omaksutaan nopeasti jotta kaikki hyötyvät lyhyestäkin työjaksosta. Hyvä perehdytys motivoi ja auttaa nopeammin alkuun uuden työtehtävän kanssa. Esimerkiksi asiakkaamme Muumimaailma koulutti kesäkauden 2022 kausityöntekijät onnistuneesti työtehtäviinsä yhdistämällä itsenäisen verkko-opiskelun paikan päällä tapahtuviin koulutuksiin.

Tervetuloa taloon!

Perehdytys on tilaisuus kertoa yrityksen kulttuurista ja arvoista.  Samoin asiakastarinat ja referenssivideot ovat uudelle työntekijälle kiinnostavia, sillä ne antavat työlle kasvot ja merkityksen. Videot ja kuvat työkavereista kertovat talon kulttuurista.

 • Mitä me teemme ja miksi työmme on arvokasta
 • Millaisia asiakkaita palvelemme
 • Millaiset arvot ja kulttuuri meillä on

Vaikka johto ei ehtisi tapaamaan jokaista uutta työntekijää kasvokkain voi perehdytykseen sisällyttää lyhyen videotervehdyksen johdolta. Tämä on erityistä huomaavaisuutta nuoria työntekijöitä kohtaan, joille johto jää helposti etäiseksi.

Työpaikan käytännöt - yhteinen arki sujuvaksi

Uuteen työhön liittyy paljon käytännön kysymyksiä, joihin on hyvä kerätä selvät ja konkreettiset vastaukset jotta arki sujuu. Itselle arkipäiväisten asioiden selittäminen uudelle työntekijälle unohtuu herkästi jos uusia työsuhteita ei ala kovin usein.

 • Minne tunnit kirjataan ja kenelle verokortti toimitetaan
 • Milloin palkka maksetaan ja miten palkat lasketaan
 • Mitä tiloja on käytössä (pukeutuminen, ruokailu)
 • Mitä tulee tehdä jos sairastuu
 • Mistä saa työhön tarvittavat varusteet ja kenelle ilmoitetaan jos jokin ei toimi
 • Tärkeimmät yhteyshenkilöt - lähiesimies, palkkahallinto ja työterveyshuolto
 • Tärkeimmät viestintäkanavat

Tärkeimmät puhelinnumerot kannattaa kehoittaa tallentamaan puhelimeen perehdytyksen aikana. Näin ne löytyvät helposti kun tulee tarve olla yhteydessä vaikkapa sairastumisesta.

Opastus omaan työtehtävään - vastuut ja välineet tutuiksi

Hyvä omaan työtehtävään liittyvä opastus on tärkeää työn tuottavuuden kannalta. On hyvä kerätä yksinkertaiset ohjeet tärkeimpien ohjelmistojen tai muiden työvälineiden käyttöön.

 • Millaisia tehtäviä omaan työnkuvaan kuuluu
 • Tärkeimmät työvälineet ja ohjelmistot
 • Mitä viestintäkanavia tulee seurata
 • Turvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät ohjeet
 • Keneltä kysytään apua ongelmatilanteissa

Kannattaa pitää erityistä huolta siitä että uusi työntekijä on mukana hänelle tarkoitetuissa viestintäkanavissa - on todella kurjaa kuulla vasta viikkojen päästä että on vahingossa jäänyt viestinnän ulkopuolelle.

Tukea työelämätaitoihin - vältä turhat väärinkäsitykset

Monella työuran alussa olevalla nuorella on työelämätaidoissa vielä paljon opittavaa. Turhia ongelmatilanteita ja väärinkäsityksiä voi välttää opastamalla työelämän pelisääntöjen kanssa.

 • Mitä työaika tarkoittaa ja saako tauoilla poistua työpaikalta
 • Mitkä ovat pelisäännöt älypuhelimen käytöstä ja valokuvien ottamisesta
 • Miten työpaikan asioista puhutaan? Mitä työasioita saa kertoa ulkopuolisille ja mitä ei tule jakaa edes kavereille?
 • Miten töihin tulee pukeutua? Tuleeko pitkät hiukset pitää kiinni hygienia- tai turvallisuussyistä?
 • Miten töissä käyttäydytään? Mitä tulee tehdä jos havaitsee ongelmia?

Kesätyöntekijöitä varten voi tehdä myös digiperehdytyksen, jolloin perehdytyksen voi käydä läpi vaikka omalla älypuhelimella ja esimiesten työ helpottuu. Muun muassa Autokeskus digitalisoi koulutuksensa, ja he toteuttivat digiperehdytykset kesätyöntekijöilleen Vuolearning-oppimisympäristön avulla. Digiperehdytys on erityisesti nuorille muutaman sivun PDF-dokumenttia kiinnostavampi tapa oppia uudesta työpaikasta ja samalla esimies saa tiedon siitä että perehdytys on varmasti käyty läpi.

Muista myös pyytää kesätyöntekijöiltä palautetta perehdytyksestä. Tämä auttaa vastaanottamaan uudet tekijät vuosi vuodelta paremmin.

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia