Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?

Yhä useampi yritys siirtääkin koulutuksiaan verkkoon. Verkkokoulutukset ovat kustannustehokkaita, tuovat joustavuutta arkeen ja tuottavat tietoa osaamisesta. Digioppiminen on monelle uusi aihe ja herättää kysymyksiä. Millaisten koulutusten digitalisoinnilla saavutetaan parhaat liiketoimintahyödyt? Mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon - ja mistä kannattaa aloittaa?

Tehoa toistuviin koulutuksiin

Usein perehdytys on yrityksen ensimmäinen digikoulutus, sillä se halutaan pitää samankaltaisena monille osallistujille. Digiperehdytys tarjoaakin uusille työntekijöille tasa-arvoisen perehdytysprosessin ja säästää esimiesten aikaa. Aikaa ja resursseja säästyy myös muiden usein toistettavien tai isommalle porukalle järjestettävien koulutusten digitalisoinnilla.

 • Perehdytys
 • Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä koulutus
 • Uusiin teknologioihin ja tekemisen tapoihin liittyvä koulutus

Osaamisen todentaminen

Verkkokoulutusten suorittamisesta jää jälki. Verkko-oppimisympäristöt tuottavat tarkan raportoinnin koulutusten suorittamisesta. Raportoinnin avulla voidaan seurata koulutusten suorittamista ja osaamistasoa.

 • Tietosuojakoulutukset
 • Turvallisuuskoulutukset

Strategian ja arvojen jalkauttaminen

Digioppiminen mahdollistaa kustannustehokkaan kouluttamisen suurellekin osallistujajoukolle. Verkossa on edullista ja helppoa järjestää koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. Kaikkien ei tarvitse olla samassa osoitteessa tai edes samalla aikavyöhykkeellä osallistuakseen koulutukseen.

 • Eettiset ohjeistukset

Esimiestyön laadun parantaminen

Esimiestyö on vaativaa ja edellyttää monipuolista kehittymistä. Samalla esimiesten arki on kiireistä ja koulutusten aikatauluttaminen haastavaa. Verkkokoulutukset tuovat joustoa aikatauluttamiseen, sillä ne mahdollistavat jatkuvan esimiestaitojen kehittämisen ilman että koulutuksille täytyy varata kokonaista päivää kerralla.

 • Esimieskoulutukset
 • Viestintätaitojen koulutukset

Prosessien tukeminen ja vahvistaminen

Työt sujuvat kun prosessit ovat kunnossa ja toimivat tekemisen tavat omaksuttu. Jatkuva prosessien kehittäminen ja taitojen oppiminen kulkevat käsi kädessä. Digikoulutuksen voi jakaa pieniin helposti suoritettaviin osioihin - vartti digioppimista viikossa korvaa helposti kaksi lähikoulutuspäivää vuodessa.  

 • Myynnin koulutukset
 • Asiakaspalvelun koulutukset

Hyvinvoinnin ja kulttuurin tukeminen

Tieto ja ymmärrys hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä auttavat parantamaan arkea ja kehittämään omaa työskentelyn tapaa. Verkkokoulutukset mahdollistavat toimivien käytäntöjen jakamisen ja antavat samalla tilaa itsereflektiolle.

 • Työhyvinvointikoulutukset
 • Ajanhallinnan koulutukset

Sidosryhmien sitouttaminen ja tukeminen

Oman verkoston kouluttaminen voi tuoda merkittäviä liiketoimintaetuja. Jälleenmyyjien kouluttaminen edistää myyntiä ja omille asiakkaille suunnatut koulutukset parantavat asiakkaiden kykyä hyödyntää tuotteita ja siten asiakastyytyväisyyttä.

 • Koulutukset jälleenmyyjille ja kumppaneille

Lue myös:

Verkkokoulutukset: näin pääset alkuun

Digiperehdytykset: kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia