5 vinkkiä onnistuneen perehdytyksen rakentamiseen

Onnistunut perehdytys lisää motivaatiota, tukee työnantajamielikuvaa ja vahvistaa sitoutumista uuteen työhön

Uuden työn aloittamiseen liittyy tyypillisesti suurta intoa, jota kannattaa valjastaa tarjoamalla työn alussa mahdollisuus oppia uutta ja vastaanottaa uutta tietoa. Siksi onkin tärkeää, että uuden työntekijän perehdytykseen panostetaan ja perehdytys suunnitellaan huolellisesti. Nappaa alta parhaat vinkkimme onnistuneen perehdytyksen suunnitteluun ja rakentamiseen!

Miksi perehdytykseen kannattaa panostaa?

Hyvä perehdytys tukee sekä organisaatioita että yksilöitä sen sisällä.

Onnistunut perehdytys tukee myönteistä työntekijäkokemusta ja lisää työntekijöiden viihtyvyyttä. Hyvä viihtyvyys myös lisää sitoutumisen astetta, ja vähentää vaihtuvuutta, mikä tarkoittaa pienempää tarvetta rekrytointiin ja perehdytykseen tarvittaville menoille. Toisaalta organisaation kasvaessa rekrytointiin on tarvetta myös luonnollisesti, jolloin hyvä työntekijäkokemus ja viihtyvyys auttavat saamaan parhaat osaajat taloon.

Osaavat, sitoutuneet viihtyvät työntekijät ovat avain innovointiin, uuden kehittämiseen ja organisaation menestymiseen. Sitoutuneet työntekijät haluavat tehdä töitä organisaation menestyksen eteen ja kehittää toimintaa vaikeinakin aikoina. Perehdytyksellä voidaan siis nähdä välillisesti olevan monenlaisia vaikutuksia organisaation liiketoimintaan.

Ihminen on tyypillisesti uutta työtä aloittaessaan innokas ja motivoitunut oppimaan, mikä tekee perehdytyksestä hedelmällisimmän ajankohdan oppia tärkeimmät asiat tulevan työn kannalta. Innostus kannattaakin käyttää hyödyksi pyhittämällä ensimmäiset päivät ja viikot uusien asioiden oppimiselle.

Perehdyttämisellä on tärkeä rooli myös yksilön kehitykseen ja siihen, kuinka merkitykselliseksi yksilö itsensä ja työnsä organisaatiossa kokee. Huono tai puutteellinen perehdytys saa yksilön kokemaan itsensä ja oman työnsä merkityksettömäksi, ja voi johtaa myös virheisiin työssä.

On siis ilmeistä, että perehdytykseen panostaminen kannattaa, ja onneksi jo pienillä teoilla voi saada suuria vaikutuksia aikaan. Nappaa alta parhaat vinkkimme siihen, miten voit helposti kehittää organisaatiosi perehdytysprosessia!

5 vinkkiä onnistuneen perehdytyksen kehittämiseen

1.  Perehdytä kulttuuriin, älä yksityiskohtiin

Vuonna 2001 perustetussa yrityksessämme työskentelee tänä päivänä 85 työntekijää. Yrityksemme on ketterä ja innovatiivinen organisaatio, jonka tavoitteena on tavoittaa vuonna 2023 67 % suomalaisista yrityksistä.

Vaikka organisaatioon liittyvät yksityiskohdat ja strategiatyö ovat tietysti tärkeitä osia yritystä ja sen työtä, ei niistä kertominen vielä riitä perehdytykseksi organisaatioon ja sen kulttuuriin.

Mikäli haluat, että uusi työntekijä saa perehdytyksessä aidosti kattavan kuvan uudesta työpaikastaan, muista kertoa myös organisaation kulttuurista ja käytänteistä. Uuden työntekijän arjessa vuosilukuja ja numeroita tärkeämpiä kysymyksiä ovat työarkeen ja toimipisteen käytänteisiin liittyvät kysymykset, kuten millaisia viestintä- ja palautekanavia organisaatiossa käytetään, mikä on lounastauon pituus tai millaiset käytännöt avokonttorissa on etäpalavereiden suhteen. Kerro myös, miten organisaationne arvot ja strategia käytännössä näyttäytyvät siinä, mitä teette.

Itsestään selviltäkin tuntuvien käytännön asioiden läpikäyminen ja aukikirjaaminen on usein tärkeää, sillä käytännöt vaihtelevat, ja tavallisiltakin tuntuvat arkipäiväiset asiat voivat olla toisaalla hoidettu aivan toisin. Pitkään talossa olleiden voikin olla joskus hankala tunnistaa, mitkä asiat ovat uniikkeja ja mainitsemisen arvoisia juuri omassa organisaatiossa. Perehdytyksen sisältöä kehitettäessä on hyödyllistä haastatella uusimpia työntekijöitä ja tiedustella heiltä, mikä heille on tuntunut tärkeimmältä ja mitä he olisivat halunneet tietää aloittaessaan työt.

2. Hyödynnä monipuolisia elementtejä ja huomioi erilaiset oppijat

Ei tarvitse olla pedagogiikan ammattilainen voidakseen huomioida erilaiset oppijat.

Hyvä oppimisalusta tarjoaa perehdyttäjän käyttöön monipuolisen kattauksen sisältötyökaluja, joita hyödyntämällä on mahdollista tuottaa laadukasta, oppimisen takaavaa sisältöä helposti ja nopeasti. Kun oppimisalustan kehityksen taustalla on pedagogista suunnittelutyötä ja alustan työkalut ovat helppokäyttöisiä, voi kouluttaja keskittyä digiperehdytystä rakentaessaan omiin sisällöllisiin vahvuuksiinsa ja siihen, että siirtää sisällön alustalle käytettävään muotoon.

Perehdytyssisältöä voidaan luoda tekstin lisäksi esimerkiksi kuvien, videoiden ja infograafien muodossa, jolloin huomiota saavat myös visuaalisia virikkeitä tarvitsevat oppijat. Verkkokurssin sisältö voidaan myös nauhoittaa ja upottaa alustalle äänitiedostona, jolloin oppija voi valita, haluaako oppia kuunnellen vai lukien. Verkkokursseilla voidaan hyödyntää myös sosiaalista oppimista esimerkiksi keskustelutehtävien tai vertaisoppimisen avulla. Useimmat verkkokurssit sisältävät myös tehtäviä, joiden käytöllä voi olla monenlaisia funktioita.

Sisällöltään monipuolinen digiperehdytys tukee monenlaisia oppijoita sekä motivoi ja innostaa.

3. Rakenna yksilöllisiä oppimispolkuja

Oppimisen kannalta on oleellista, että yksilö kokee oppimansa asian itselleen tärkeäksi ja oman työnsä kannalta relevantiksi.

Tästä syystä organisaation kannattaa luoda erilaisia oppimispolkuja erilaisia rooleja varten, jotta jokainen oppija pääsee oppimaan juuri hänen työtehtäviensä kannalta oleellisista asioista. Oppimispolut voivat myös olla sisällöltään osittain päällekkäisiä, monista perustiedoista on varmasti hyötyä jokaiselle uudelle työntekijälle ja näin samaa sisältöä voidaan hyödyntää kaikille.

Oppimispolut digitaalisessa perehdytyksessä

Oppimispolkuja käyttämällä voidaan määrittää, missä järjestyksessä kursseille osallistutaan, ja kursseille voidaan asettaa tavoiteaikatauluja. Oppimispolun tekeminen on monella tavoin hyödyllinen tapa jäsentää perehdytystä, ja sen avulla uusi työntekijä saa heti kättelyssä tietoa siitä, mitä perehdytysvaihe tulee pitämään sisällään.

4. Yhdistä verkko- ja lähioppiminen

Digitaalinen perehdytys ei tarkoita, että lähiperehdytyksistä tulisi luopua kokonaan.

Monissa työtehtävissä ja organisaatioissa tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa perehdytys on yhdistää perinteistä lähioppimista verkossa tapahtuvaan, itsenäiseen opiskeluun.

Esimerkiksi asiakkaamme Muumimaailmalla yhdistivät viime kesänä onnistuneesti verkko- ja lähioppimisen hybridiperehdytykseksi, jossa ennen lähiopetustuokioita tutustuttiin materiaaliin verkossa itsenäisesti. Malli tuotti erinomaisia tuloksia, ja lähipäivissä huomattiin, että tietoa oli aidosti sisäistetty jo etukäteen.

Niin sanottu hybridioppiminen onkin erinomainen tapa toteuttaa työhön perehdytys sellaisessa tilanteessa, jossa opittavaa sisältöä on paljon. Perehdytysaika on muutenkin tiiviistä, ja omaksuttavaa tietoa on valtava määrä. Kun työntekijällä on jo joitakin ennakkotietoa opittavasta aiheesta, on sisäistäminen helpompaa.

Ennakkotietoa voidaan tarjota myös jo ennen työtehtävässä aloittamista! Ennakkoperehdytys on jatkuvasti suosiotaan kasvattava osa perehdytysprosessia, jossa työntekijälle tarjotaan itsenäistä opiskeltavaa jo etukäteen, jolloin innostus on suurimmillaan.

5. Valjasta koko organisaatio perehdytysprosessiin

Mikä olisi inhimillisempi tapa saada uusi työntekijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi, kuin tutustua organisaation tekijöihin?

Organisaation eri toimijoihin tutustuminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa me-henkeä. Vaikkei perehdytettävän työtehtävän arkeen kuuluisi yhteistyötä kaikkien organisaatioiden toimijoiden kanssa, on silti hyödyllistä tietää millaisia muita työtehtäviä organisaatiossa on ja miten ne vaikuttavat omiin työtehtäviin.

Erityisesti johdon ja esihenkilöiden ottaminen mukaan prosessiin lisää arvostetuksi tulemisen kokemusta ja madaltaa organisaation hierarkiaa.

Organisaation tekijöitä voi ottaa mukaan perehdytysprosessiin kasvotusten tai digitaalisesti esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Sisällytä verkkoperehdytykseen toimitusjohtajan tervehdys, jossa toimitusjohtaja toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi taloon.
  • Järjestä kuukausittain, kvartaaleittain tai puolivuosittain uusien työntekijöiden yhteinen tapahtuma, jossa uudet työntekijät pääsevät tapaamaan toisiaan ja mahdollisesti myös johtoa ja muiden osastojen työntekijöitä.
  • Anna organisaation eri työntekijöiden osallistua perehdytyskurssien luomiseen ja kannusta heitä tuomaan myös itseään ja vahvuuksiaan näkyviin sisällöissä. Esimerkiksi tuotteistanne kannattaa luonnollisesti päästää kertomaan henkilö, jolla on niistä eniten tietoa!
  • Aikatauluta uuden työntekijän kalenteriin tapaamisia tiimin tai organisaation jäsenten kanssa, joissa henkilöillä on aika ja paikka tutustua toisiinsa ja esitellä, mistä he organisaatiossa vastaavat.

Haluatko kuulla lisää?

Uuden työntekijän perehdyttäminen on avain onnistuneeseen työsuhteeseen, työssä viihtymiseen ja menestymiseen. Kerromme mielellämme, miten Vuolearning voi tukea organisaatiotanne kohti onnistuneen perehdytysprosessin rakentamista.

Ota yhteyttä puhelimitse (+358 9 31545225), sähköpostitse (sales@vuolearning.fi) tai varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa täältä.

Lue lisää perehdytyksistä blogistamme:

Digiperehdytys - näin toteutat organisaation oman verkkoperehdytyksen

Vaikuttava perehdytys – tarkoitus, toteutustavat ja tulokset

Hoiva-alan perehdytykset - koulutus paremman työympäristön ja laadukkaamman hoidon tukena

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia