Verkkokurssin suunnittelu - miten tehdään kurssilaisia kiinnostava verkkokoulutus?

Verkkokurssin arvolupaus kertoo miksi kurssi kannattaa käydä

Verkkokurssin suunnittelu lähtee liikkeelle kurssin tavoitteista. On hyvä pyrkiä kiteyttämään kurssin tavoitteet mahdollisimman konkreettiseen muotoon. Kun kurssin tavoitteet ovat kirkkaana selvillä voi niistä käsin lähteä työstämään sisältöä ja myös rajata selvemmin sen mitä kurssille tulee.

Kurssin arvolupaus kertoo kurssilaisille miksi kurssin käymiseen kannattaa investoida aikaa ja joskus myös rahaa. Arvolupaus kiiteyttää sen mitä kurssin tavoitteiden saavuttamisesta hyötyy ja motivoi oppimaan.

Kohderyhmän ymmärtäminen auttaa tuottamaan opiskelijalähtöisempiä kursseja

Verkkokurssia suunnitellessa on hyvä käydä läpi kurssilaisten erityispiirteet ja toiveet.

  • Millaisia toiveita kohderyhmällä on kurssille?
  • Onko kurssille esitietovaatimuksia jotka rajaavat kohderyhmää?
  • Millainen osallistuminen on kurssilaisille luontevaa?
  • Miten kurssi tullaan aikatauluttamaan?
  • Millaisilla laitteilla kursseille tullaan osallistumaan?
  • Mitä edellytyksiä tämä asettaa sisällölle ja oppimisympäristölle?

Kurssin aikataulutus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja ylläpitoon

Osa verkkokursseista järjestetään tasa-aloituksella jolloin kaikki kurssilaiset aloittavat kurssin samana päivänä ja usein myös etenevät suunnilleen samassa tahdissa. Tämä mahdollistaa vertaisarviontien ja keskusteluiden hyödyntämisen kurssilla, sekä rytmittää kouluttajan arviointityön ja muun mahdollisen ylläpitotyön kurssin tahtiin.

Joustavan aloituksen verkkokurssit ovat jokaisen aloitettavissa ja suoritettavissa omaan tahtiin. Nämä ovat aikataulultaan joustavampia mutta joustavan aloituksen kursseilla tyypillisesti hyödynnetään vähemmän kurssilaisten välisiä keskusteluita. Näillä kursseilla käytetään tavallisesti enemmän automaattitarkastettavia tehtäviä ja vähemmän kouluttajan arviointia vaativia tehtäviä, jotta arviointityötä ei tulisi satunnaisiin aikoihin.  

Verkkokurssin tavoitteet muodostavat selkärangan sisällölle

Verkkokurssin sisällön runko on helppo rakentaa jakamalla kurssin tavoitteet osatavoitteisiin. Sisällöntuotannossa on usein helpoin edetä kirjoittamalla ensin oleellisin asiasisältö näiden tavoitteiden tai osioiden alle. Näin kurssi pysyy kompaktina eikä sisältö rönsyile.

Verkkokursseilla kannattaa suosia vaihtelevaa sisältöä. Kun oleellisin asiasisältö on koossa voidaan tuottaa osa sisällöstä videoksi ja lisätä mukaan kuvia ja tehtäviä. Näin sisällöstä saa kiinnostavamman ja kurssista käyttäjäystävällisemmän

Verkkokurssin tehtävillä on usein kaksi funktiota: oppimisen tukeminen ja osaamistason testaaminen. Samalle kurssille voi sisällyttää pohdintatehtäviä, keskusteluita ja vertaisarviointeja syventämään oppimista, sekä lisäksi testejä testaamaan osaamista.

Lue myös:

Ohjeita laadukkaan verkkokoulutuksen tuottamiseen

Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla - tehtävät, vertaisarvioinnit ja keskustelut

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia