Liiketoimintaa verkkokursseista - ohjeita asiakaslähtöisiin verkkovalmennuksiin

Skaalautuvampaa liiketoimintaa verkkokoulutuksilla

Yhä useampi kouluttaja laajentaa palveluitaan digituotteisiin.  Myös ostajat hakevat yhä enemmän digikoulutuksia, sillä niiden avulla koulutuksen järjestäminen on joustavampaa, ajankäyttö tehokkaampaa ja matkakulut säästyvät.

Kouluttajan liiketoiminnalle verkkokoulutukset tuovat skaalautuvuutta. Moni aloittaa digiliiketoiminnan yhdistämällä verkkomateriaalia lähivalmennukseen esimerkiksi ennakkotehtävien muodossa tai lisäämässä interaktioita valmennuspäivien väliin. Lähivalmennuksen vaikuttavuutta voi myös kasvattaa lähivalmennuspäivän jälkeen suoritettavalla verkkokoulutuksilla.

Usein valmentajalle helpoin tapa aloittaa digiliiketoiminta onkin tarjota lähivalmennuksia täydentäviä digituotteita. Myös aivan uusien koulutustuotteiden tarjoaminen ja uuden asiakaskunnan tavoitteleminen onnistuu verkossa, mutta tällöin markkinointiin ja myyntiin on hyvä varautua panostamaan enemmän.

This CEO and entrepreneur are working on their laptops building a social media marketing strategy to showing bloggers how to make money on Facebook, Pinterest, and Instagram. Teamwork on this promotion will bring lots of sales for their startup.
Taken by the incredible photographers 📸 @breeandstephenphoto.

Digiliiketoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen

Digiliiketoimintaa kannattaa kehittää alusta alkaen yhdessä asiakkaiden kanssa.
Kurssisisällön tuottaminen on yleensä verkkokurssiliiketoiminnan aloittamisen kallein ja aikaavievin osuus ja siksi on tärkeää ottaa verkkokurssit keskusteluihin asiakkaiden kanssa jo ennen kuin sisällöt on tuotettu myyntikuntoon.

 1. Mieti kurssin arvolupaus. Kurssin arvolupaus kiteyttää sen, miksi kurssiin kannattaa investoida aikaa ja rahaa. Mitä asiakkaasi saavuttaa kurssin avulla?
 2. Suunnittele kurssin tuottaminen. Suunnittele kurssin sisältö ja selvitä kuinka kauan aikaa sen tuottamiseen menee. Vertaile eri oppimisalustoja ja selvitä niiden kustannukset.
 3. Aloita kurssin koemyynti mahdollisimman pian. Ota verkkokurssit puheeksi nykyisten asiakkaidesi kanssa tai soita potentiaalisia asiakkaita läpi. Kerro siitä mitä aiot tarjota ja mihin hintaan ja pyydä palautetta. Päivitä suunnitelmaasi palautteen perusteella. Voit myös ennakkomarkkinoida verkkokurssiasi sosiaalisessa mediassa tai yrityksesi uutiskirjeen yhteydessä.
 4. Aloita kurssin tuottaminen vasta kun kysyntä on testattu. Näin varmistat että tuottamasi kurssi myös myy etkä investoi turhaan aikaasi vääränlaisen sisällön tuottamiseen.
 5. Pilotoi kurssia ensimmäisten asiakkaiden kanssa.  Voit myös tarjota kurssin edullisemmin avainasiakkaillesi. Moni on otettu siitä että heidän mielipiteitään ja palautetta halutaan kuulla.
 6. Markkinoi kurssia aktiivisesti. Verkkokurssit kannattaa pitää näkyvästi esillä yrityksesi markkinoinnissa. Voit pyytää pilottiasiakkailtasi luvan käyttää heitä referensseinä verkkokurssin markkinoinnissa.
 7. Kehitä tuotettasi. Pidä tuotteesi kilpailukykyisenä jatkuvalla kehittämisellä. Pyydä kurssilaisilta palautetta ja päivitä sisältöä.

Verkkokoulutuksen hinnoittelu

Verkkokoulutukset ovat yleensä lähivalmennuspäiviä edullisempia tuotteita, mutta niiden hinnat paljon aina parista kympistä tuhansiin euroihin. Paras tapa oikean hintatason etsimiseen on hinnoittelun testaaminen potentiaalisilla asiakkailla. Suunniteltu hinnoittelu kannattaa ottaa mukaan asiakaskeskusteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Verkkokoulutuksen arvoa nostavat

 • laadukas sisältö on kaikkein tärkein koulutuksen arvoon vaikuttava tekijä
 • konkreettinen lopputulos kurssista (esim. kurssin myötä syntyvä markkinointisuunnitelma)
 • segmentointi mahdollisimman tarkalle yleisölle jolloin asiakkaan kokema relevanssi kasvaa (esim. "Instagramin hyödyntäminen ravintola-alan markkinoinnissa" on täsmätuote "Sosiaalinen media yrityksille" sijaan)
 • kouluttajan antamat arviot kurssin aikana syntyneistä tuotoksista (esim. kouluttajan kommentit kurssin aikana syntyneelle markkinointisuunnitelmalle)
 • verkkokoulutukseen yhdistettävä sparraus (esim. puolen tunnin puhelinsparraus koulutukseen liittyvistä tehtävistä)
 • asiantuntijan brändi nostaa kurssin arvoa asiakkaan silmissä
 • verkkokoulutuksen kohderyhmä  vaikuttaa hinnoitteluun ja peilaa usein koulutukseen osallistujien tuntihintaa

Verkkokoulutusliiketoiminnan suunnittelussa voit hyödyntää koulutusten kustannuslaskuria.

Lue myös:
Kokemuksia verkkokursseista: Action Plan konkretisoi verkkovalmennuksen hyödyt

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa