Digioppimisella voidaan tuoda joustavampia opiskelumahdollisuuksia ja samalla saavuttaa parempi näkyvyys siihen miten opinnot etenevät. Mahdollisuuksia digityökalujen hyödyntämiseen on paljon. Luokkahuonekoulutusta ja digioppimista voi yhdistää monimuoto-oppimiseksi tai kokonaisen kurssin voi muokata verkkokurssiksi.

Monimuoto-oppiminen vapauttaa enemmän aikaa vuorovaikutukseen lähiopetuksessa

Monimuoto-oppimisen ideana on yhdistää digioppimisen ja luokkahuonekoulutuksen parhaat puolet. Itsenäisesti opiskeltavat asiat voidaan oppia joustavasti verkkomateriaalista, jolloin lähiopetuskerroilla jää enemmän aikaa ryhmätyöskentelyyn, keskusteluun ja soveltamiseen.

Flippaamista, eli flipped learning -oppimismetodia voi soveltaa niin että opiskelijat käyvät teorian läpi verkkomateriaalista jo ennen luentoa ja luennolla keskitytään opitun soveltamiseen, tehtäviin ja materiaalista heränneiden kysymysten läpikäyntiin. Näin opettajan aika ei kulu luennointiin vaan opiskelijoiden auttamiseen.

Verkossa voidaan myös käydä keskusteluja ja kerätä kysymyksiä seuraavalle lähiopetuskerralle. Pohdintakysymykset, itsereflektioon kannustavat tehtävät ja keskustelutehtävät kannustavat aktiiviseen oppimiseen.

Lue kokemuksia opetuksen flippaamisesta Helsingin yliopistolla.

Oppimisanalytiikka helpottaa oikea-aikaisen tuen tarjoamista

Digimateriaaliin voi luoda testejä joiden avulla opiskelija pääsee testaamaan omaa osaamistaan. Näin opiskelija saa nopeaa palautetta omasta osaamistasostaan jo ennen koetta ja pystyy paikkaamaan puutteita osaamisessaan nopeammin.  

Samalla verkkotehtävät tarjoavat opettajalle yleisnäkymän siitä millainen osaamistaso kurssilaisilla on ja missä tehtävissä kurssilaisilla on eniten haasteita. Näin lähiopetuksessa voidaan keskittyä siihen mistä on kurssilaisille eniten apua.  Kurssin aikana tehtyjä verkkotehtäviä voidaan hyödyntää myös arvioinnin tukena.  

Oppimisalustojen tarjoaman oppimisanalytiikan perusteella voi seurata sekä ryhmän että yksittäisten opiskelijoiden etenemistä reaaliaikaisesti ja siten huomata jos opiskelijoita on vaarassa pudota kurssilta tai jos joku opiskelijoista ei ole päässyt edes alkuun kurssin kanssa. Oppimisanalytiikka auttaa myös kurssimateriaalien kehittämisessä tekemällä näkyväksi sen miten opiskelijat hyödyntävät kurssimateriaalia.

Lue miten tehtäviä voi hyödyntää verkkokursseilla.

Joustoa oppimiseen ja enemmän mahdollisuuksia kurssien suorittamiseen

Verkkokurssien avulla saa opiskelijoille paljon joustoa kurssien suorittamiseen ja siten mahdollistaa enemmän opiskelua esim. loma-aikoina. Verkkokurssille voi osallistua omalta älypuhelimelta tai tietokoneelta silloin kun itsellä on sopiva hetki. Erityisesti aikuisopiskelijan valmistuminen voi nopeutua kun kurssien aikatauluttaminen on joustavampaa ja työn ja opiskelun yhteensovittaminen helpottuu.

Verkkokurssin voi suunnitella sellaiseksi että tavoiteaikataulua nopeampi tai hitaampi eteneminen on mahdollista. Verkkokurssien skaalautuvuuden ansiosta kurssille voi useimmiten ottaa paljon enemmän opiskelijoita kuin tavalliseen luokkahuoneopetukseen.

Lue lisää digioppimisen hyödyistä - skaalautuvuutta ja joustoa oppimiseen.

Osaaminen näkyväksi ja tukemaan opiskelijan työllistymistä

High impact designs for influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Internetin hyödyntäminen kurssitöiden julkaisemiseen mahdollistaa oppimisen tekemisen aiempaa näkyvämmäksi. Opiskelija voi rakentaa opintojen aikana oman digitaalisen portfolion kurssien aikana tehdyistä töistä ja dokumentoida siten oppimistaan tavalla joka näkyy myös tuleville työnantajille.

Omana osaamisportfoliona voi toimia yksinkertaisella pohjalla toteutetut kotisivut tai sosiaalisen median tili, jonne on helppo jakaa opintojen aikana tehtyjä tehtäviä, oivalluksia opinnoista ja jakaa kuvia omasta aktiivisuudesta opiskelijatoiminnassa.

Lue Helsingin Sanomista miten Otaniemen lukio saavutti hakijoiden suosion Instagram-aktiivisuudella.

Lue myös:

Monimuoto-oppimisen opas

Ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Vuorovaikutteisuus verkkokursseilla