Mikä saa kurssilaiset pitämään verkkokurssiasi erinomaisena? Kun kurssilaiset kiittävät sinua hyvästä kurssista, on todennäköisimmin perusteluna hyödyllinen sisältö ja arkeen jalkautuneet opit kuin teknologian tai edes pedagogiikan viimeisimmän hypen seuraaminen. Huolehdi siitä että kurssilla hyödynnetty alusta on kurssilaisille helppo ja nopea käyttää, mutta unohda monimutkaiset toteutukset. Keskity siihen miksi kurssille tullaan mukaan ja mitä siellä halutaan oppia.

Selkeä arvolupaus

Kiteytä ja kommunikoi selväsi se, mitä verkkokurssin käymällä saavuttaa. Hyvä arvolupaus perustelee sen miksi kurssi on syytä käydä, eli miski kurssin on ajallisen ja rahallisen investoinnin arvoinen. Hyvä arvolupaus voisi olla esim. ”Kurssin käytyäsi tunnet Googlen tarjoamat työkalut markkinoijalle ja osaat hyödyntää niitä yrityksesi markkinointiin kustannustehokkaasti”.

Selkeä arvolupaus auttaa sinua myös rajaamaan kurssin sisällön loogisella tavalla. Huolehdi siitä, että kaikki kurssin osa-alueet ja harjoitukset palvelevat tätä arvolupausta. Näin sisältö pysyy relevanttina kurssilaisille.  

Konkreettinen lopputulos

Kurssilaiset arvioivat kurssin hyötyä sen perusteella, miten hyvin sen opit soveltuvat käytäntöön. Mitä konkreettisempaan muotoon kurssin oivallukset saa jalostettua, sen lähemmäs ne tulevat kurssilaisten arkea.

Hyvä tapa nostaa kurssin arvoa on sisällyttää kurssiin konkreettisia harjoituksia ja rakentaa kurssin aikana toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, miten opit viedään käytäntöön. Esimerkiksi digimarkkinoinnin kurssilla voidaan käydä eri markkinoinnin osa-alueita läpi, tehdä pieniä mutta aitoja markkinointitekoja ja rakentaa kurssin myötä konkreettinen markkinointisuunnitelma.

Laadukas ja loogisesti etenevä sisältö

Hyvä sisältö on verkkokurssin laadun tärkein mittari. Jaottele sisältö loogisella tavalla eteneviksi kokonaisuuksiksi. On suositeltavaa sisällyttää kurssiin johdanto, jossa kerrotaan kurssin etenemisestä ja käytännöistä, sekä esitellään kouluttaja. Kun kurssilaisille on selvää se miten kurssilla toimitaan voi rauhassa keskittyä oppimiseen.

Kurssin rakenteessa kannattaa ottaa myös huomioon se, että verkkokursseja saatetaan opiskella mobiililaitteilla ja sisältöä käydä läpi lyhyissä pätkissä. Usein kannattaa jakaa kurssi niin pieniin osioihin, että sen suorittaminen ei edellytä kurssilaisen istuvan alas moneksi tunniksi kerrallaan, vaan sisällön läpikäynti on mahdollista lyhyissä, arjen keskellä vapautuvissa hetkissä.

Ammattimainen ulkoasu

Mielikuvat vaikuttavat kokemuksiin. Huolehdi siitä että kurssisi ulkoasu on laadukas. Rikastuttamalla tekstiä kuvilla, tehtävillä ja videoilla saat vaihtelevuutta sisältöön. Verkkokursseilla tehtävien merkitys korostuu ja ne ovatkin usein keskeisessä roolissa. Vuorovaikutus muiden kurssilaisten kanssa esimerkiksi keskusteluiden ja vertaisarvointien muodossa voi tukea oppimista, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Muista myös ettei kaikkea tarvitse tuottaa itse. Voit hyvin hyödyntää internetistä löytyvien kuvapankkien kuvia tai hyviä YouTube-videoita rikastuttamaan sisältöä. Huolehdi tällöin siitä, että kunnioitat tekijänoikeuksia lähteen asettamien sääntöjen mukaisesti.

Henkilökohtainen palaute

Moni kurssilainen arvostaa henkilökohtaisesti saatua palautetta. Palaute tehtävistä tai kurssin aikana rakentuvista suunnitelmista voi olla osa kurssin keskeisintä antia. Tyypillisten tehtäväarviointien lisäksi voidaan antaa henkilökohtainen palaute kurssin aikana syntyneestä suunnitelmasta tai toteuttaa videoneuvotteluna henkilökohtainen sparraus, jossa keskitytään kurssilaiselle keskeisimpiin asioihin. Henkilökohtainen palaute kannattaa rajata vain niihin hetkiin kun siitä on eniten hyötyä, jotta työmääräsi säilyy kohtuullisena.

Muista kerätä kurssilaisilta palautetta toteutuksesta kurssin jälkeen tai jo kurssin aikana. Tämä auttaa sinua kehittämään toimintaasi ja myös fokusoimaan työsi niihin asioihin, joita he aidosti eniten arvostavat.