Verkko-oppimisalustan valinta - muistilista koulutusalustojen vertailuun

Mitä kannattaa ottaa huomioon oppimisympäristön valinnassa?

Erilaisia verkko-oppimisympäristöjä on paljon ja niiden vertailu voi tuntua työläältä, erityisesti jos aiempaa kokemusta verkkokoulutuksista ei juuri ole. Vertailua helpottamaan löydät muistilistan tämän kirjoituksen lopusta.

Oleellisinta valinnassa on kiinnittää huomiota siihen että kurssit saadaan toteutettua käytettävissä olevilla resursseilla, niiden oppimiskokemus vastaa osallistujien tarpeisiin, eikä alustan käyttö esty teknisten rajoitteiden vuoksi.

Tea at a laptop

Oikea ratkaisu oikeaan käyttötarpeeseen

Verkkokoulutusten valmistelussa sisällöntuotannolla on tärkeä rooli. Helppo ja nopea sisällöntuotanto pienentävät verkkokoulutusten tuotantokustannuksia, sekä yleensä ratkaisevat sen kuinka laajasti digioppimista päädytään hyödyntämään.  

Samoin alustan käyttäjähallintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä verkkokoulutusten suorittaminen vaikeutuu tai estyy jos pääsy alustalle on kurssilaisille liian vaikeaa.

Eri palveluntarjoajilta on hyvä selvittää

 • Mistä kurssisisällöt tulevat?
  Voiko oppimisympäristöön tuottaa sisältöjä itse ja millainen sisällöntuotantoprosessi on?
 • Millaista sisältöä alustalle tulee?
  Millaisia sisältöjä on jo valmiina ja miten niitä voidaan hyödyntää verkko-oppimisalustalla? Tukeeko video- ja äänitiedostoja tai testejä?
 • Millaisen oppimiskokemuksen alusta tarjoaa?
  Voiko alustalla käydä keskusteluja? Millaisia tehtäviä ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia alustalla on? Miltä alusta tuntuu käyttää?
 • Millaista raportointia alustalta saa?
  Millainen raportointi kurssisuorituksista kertyy? Entä saako kurssin kehittämisen tueksi analytiikkaa?
 • Miten käyttäjähallinta toimii?
  Miten käyttäjät lisätään kursseille? Voiko käyttäjäoikeuksia rajata kurssikohtaisesti?
 • Millaista tukea ja koulutusta alustan käyttöön saa?
  Saako oppimisalustan käyttöön koulutusta? Miten oppimisalustan käyttöönotto tapahtuu? Millainen käyttäjätuki palvelulla on?

Oppimisalustan käyttöönotto kannattaa suunnitella yhdessä palveluntarjoajan kanssa jotta käyttöönotto saadaan mahdollisimman sujuvaksi.

Toimintaympäristön asettamien vaatimusten kartoittaminen

Oppimisalustoja vertaillessa on hyvä käydä läpi millaisessa ympäristössä sitä käytetään, ketkä oppimisalustaa käyttävät ja millaisia vaatimuksia nämä ratkaisulle asettavat.

Oppimisympäristön teknisistä vaalimuksista kannattaa ottaa huomioon

 • Ketkä oppimisympäristöä käyttävät?
  Millaista käyttäjäkokemuksen tulisi olla?  Kuinka yksinkertainen palvelun tulisi olla? Millaiset digitaidot käyttäjillä on? Millaista tukea käyttöön tarvitaan?
 • Millaisilla laitteilla palvelua käytetään?
  Onko käytössä tietokoneet, tabletit vai älypuhelimet? Saako tai halutaanko niihin asentaa uusia ohjelmistoja vai onko parempi valita pilvipalvelu?
 • Tarvitaanko integraatioita muihin järjestelmiin?
  Halutaanko toteuttaa kertakirjautuminen esim. office-tunnuksilla, integraatio HR-järjestelmään tai verkkokauppaan?
 • Millaisia vaatimuksia tietoturvalle on asetettu?
  Onhan palvelun GDPR-kunnossa? Missä dataa säilytetään ja kuka pääsee näkemään tietoja? Huolehditaanhan varmuuskopioinnista asianmukaisesti?

Huolehdi siitä että kaikki kustannukset ovat selvillä

Cute piggy bank

Eri palveluntarjoajien hinnoittelumallit voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Alustaratkaisuja vertaillessa hyvä käydä tarkkaan läpi mitä kaikkea hintaan sisältyy ja mitkä palvelut tuovat lisäkustannuksia.

Oppimisalustan hinnoittelusta kannattaa selvittää

 • onko palvelulla aloituskustannuksia
 • käyttäjälisenssien hinnat
 • alustan mahdollinen brändäys tai muu personointi
 • integraatiot muihin järjestelmiin (esim. verkkokauppa, HR-järjestelmä)
 • tarvittavat päivitykset ja tuotetuki
 • koulutus alustan käyttöön

Mitä läpinäkyvämpi ja yksinkertaisempi hinnoittelumalli on, sen helpommaksi hankinnan todellisten kustannusten arviointi ja budjetointi käy.

Oppimisympäristön ostajan muistilista

Voit ladata oppimisympäristön ostajan muistilistan excel-taulukkona täältä. Muokkaamalla taulukkoa omiin tarpeisiisi voit helposti verrata eri palveluntarjoajien ratkaisuja toisiinsa.

Lue myös:

Oppimisalustan käyttöönotto - ketterästi alkuun digikoulutusten kanssa

Oppimisympäristö osana yrityksen digitaalista ekosysteemiä - esimerkkinä Office365-yhteiskäyttö

Näin selviät yleisimmistä haasteista oppimisympäristön hankkimisessa