Digioppiminen yleistyy nyt yrityksissä huimaa vauhtia. Mobiililaitteiden yleistyminen on kasvattanut oppimismahdollisuuksien määrää dramaattisesti kun sopiva laite kurssille osallistumiseen löytyy nyt jokaisen taskusta. Moni koulutus järjestetäänkin jo kokonaan verkossa.

Kevyempien ja edullisempien verkko-oppimisalustojen tulo markkinoille on johtanut siihen että myös pienemmät yritykset ovat päässeet hyödyntämään verkko-oppimista omassa toiminnassaan, eikä e-learning siten ole enää vain suurten yritysten kilpailuetu.

Koulutukset ilman matka ja tilakustannuksia

Digikoulutuksilla voi vähentää matkustamista merkittävästi. Jokainen voi osallistua koulutukseen omalta laitteeltaan, eikä matkustamiseen mene aikaa tai rahaa.

Verkkokoulutuksia varten ei myöskään tarvitse varata tiloja, tarkistaa että tekniikka toimii tai järjestää paikalle tarjoiluja tai työvälineitä. Hoidettavien asioiden lista lyhenee ja koulutuksen järjestäminen onnistuu omalta tietokoneelta - mistäpäin maailmaa tahansa.

Enemmän joustoa aikataulutuksissa

Työelämä on kiireistä eikä monelle osallistujalle yhteisen vapaan ajan löytyminen yleensä ole helppoa. Tämä venyttää helposti luokkahuonekoulutusten aloitusta, sillä yhteisen ajan varaaminen vaatii helposti aikatauluttamisen jopa kuukausien päähän.

Verkkokoulutuksiin jokainen voi osallistua itselleen sopivana ajankohtana tai jakaa koulutuksen suorittamisen usealle eri päivälle. Näin kaikki pääsevät varmasti osallistumaan koulutukseen, eikä kenenkään tarvitse perua muita kokouksia tai varauksia koulutuksen vuoksi.

Aiheeseen palaaminen helppoa kun materiaali on omalla älypuhelimella

Lähikoulutusten kurssikansiot ovat hyvä tuki oppimiseen, mutta kuka meistä kantaa niitä mukanaan päivittäin? Löytäisitkö nyt vanhat kurssimateriaalisi jos lähtisit etsimään niitä?

Verkkokoulutusmateriaaleihin on helppo palata jälkikäteen vaikka omalta älypuhelimelta. Kun vastaus löytyy muutaman klikkauksen takaa on helpompi tarkistaa mitä koulutuksessa sanottiinkaan aiheesta - ja tällöin asia tulee myös todennäköisemmin selvitettyä.

Skaalautuvuus suurille osallistujajoukoille ja useisiin toteutuksiin

Hyvin toteutettu verkkokoulutus on jatkuvasti hyödynnettävissä. Esimerkiksi usein toistuvat koulutukset, kuten perehdytykset ja tuotekoulutukset, voi usein toteuttaa kustannustehokkaammin verkossa. Verkkokoulutuksia on myös helppo päivittää ja pitää ajantasalla - muutokset koulutussisältöihin päivittyvät moderneilla oppimisalustoilla reaaliaikaisesti.

Samoin verkkokoulutukset voi skaalata myös isollekin osallistujajoukolle ilman merkittävää kustannusten nousua. Verkkokouluttaminen mahdollistaakin usein enemmän koulutuksia vähemmällä työllä ja pienemmillä kustannuksilla.

Tarkka raportointi - tieto siitä miten asiat on opittu

Luokkahuonekoulutuksissa seuranta ja testaaminen jäävät helposti puutteellisiksi - joskus kysytään pelkästään kurssilaisten mielipidettä koulutuksesta. Digityökalut kuitenkin mahdollistavat tarkemman oppimisen seurannan.

Verkko-oppimisympäristöt keräävät tiedon siitä mitä alustalla on tehty, miten tehtäviin on vastattu ja onko asiat ymmärretty. Oppimisympäristöstä saa raportin jossa näkyy miten kurssilaisilla on mennyt ja onko jollakulla selkeitä puutteita osaamisessa - sekä missä osaamisessa puutteet ilmenevät.

Koulutusten kehittäminen datan perusteella

Verkkokoulutuksista kertyvä analytiikka auttaa kehittämään tulevia koulutuksia ja parantamaan toistuvia koulutuskokonaisuuksia. Oppimisanalytiikka voi kertoa esimerkiksi siitä millaisia hakuja kurssilaiset tekevät kurssisisällöstä tai missä he käyttävät eniten aikaa.

Kun alustalla visualisoidaan erikseen tekemistä ja ymmärtämistä voidaan tehdä entistä enemmän päätelmiä siitä miten sisältöä kannattaa kehittää.

Lue lisää: Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa

Jos kaipaat sparrausta siitä miten sinun yrityksessäsi voisi päästä hyötymään verkko-oppimisesta jätä meille yhteydenottopyyntö osoitteeseen info@vuolearning.fi - me autamme.