Ideoita myyntikoulutuksiin - lisää tuloksia paremmalla osaamisella

Myynti tekee tulosta kun myyjillä on tuote- ja myyntiosaamista ja aika käytetään tehokkaasti. Siksi vaikuttavat koulutukset ovat avainasemassa myynnin tehostamisessa. Digikoulutusten avulla ajankäyttö tehostuu entisestään, sillä mobiilikoulutuksiin voi palata helposti vaikka asiakaspalaveria odottaessa tai matkustaessa. Samalla kouluttajien - usein talon parhaiden myyjien - aikaa vapautuu enemmän varsinaiseen myyntityöhön.

Mitä myyntikoulutuksissa kannattaa käydä läpi?

 • Myyntiprosessi kuntoon
  Myyntiprosessi on hyvä avata mahdollisimman selkeästi jotta jokainen pystyy arvioimaan omaa työtään ja asettamaan konkreettisia tavoitteita. Tämä auttaa muuttamaan tavoiteansiot systemaattiseksi ja pitkäjänteiseksi tekemiseksi. Hyvän prosessin avulla potentiaalisia kauppoja ei menetetä unohdettujen seurantasoittojen tai  lähettämättömien tarjousten vuoksi.
 • Tuotetiedot haltuun
  Myynti on itsevarmempaa ja vakuuttavampaa kun tuotetiedot ovat hallussa. Tuotteista kannattaa käydä läpi tärkeimpien ominaisuuksien ja toimitus- sekä laskutusehtojen lisäksi referenssitarinoita ja vertailuja kilpailijoiden tuotteisiin.
 • Kilpailuedut ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin
  Miksi tarjoamamme tuote on kilpailukykyinen? Entä mitkä ovat yleisimmät huolenaiheet ja vastaväitteet jotka asiakkaat esittävät? Mitä valmistautuneempia myyjät ovat sen vähemmän heidän täytyy opetella myyntiä pettymysten kautta.
 • Yrityksen brändi ja toimintakulttuuri
  Asiakkaalle yrityksen brändillä on merkitystä. Yrityksen tarina sitouttaa, ja hiotut prosessit herättävät asiakkaassa luottamusta.
 • CRM:n tehokas käyttö
  Myyntityöstä tulee systemaattisempaa, ammattimaisempaa ja tehokkaampaa kun CRM-järjestemää käytetään ammattimaisesti ja yhdenmukaisesti. Samalla esimies saa luotettavampaa raportointia siitä missä mennään. Selvät kuvalliset ohjeet tai napakat ohjevideot säästävät kaikkien aikaa ja helpottavat CRM:n haltuunottoa.

Miten myyntiä voi oppia tehokkaasti?

Aitojen tapausten analysointi (case based learning)

Nauhotettujen myyntipuheluiden tai videoitujen myyntitapaamisten käyttäminen koulutuksissa on käytännönläheinen ja kiinnostava tapa oppia. Jatkuvasti yleistyvistä online-tapaamisista on helppo tehdä tallenne. Aidon asiakaskohtaamisen läpikäynti auttaa analysoimaan omaa tekemistä ja näkemään vaihtoehtoja.

Yhdessä oppiminen (peer learning)

Jokaisella myyjällä on oma tyylinsä tehdä kauppaa. Tämän ansiosta tiimiläisillä on erilaisia ratkaisuja ongelmiin joita kaikki kohtaavat - näitä kannattaa jakaa keskusteluiden ja vertaisarviointien muodossa. Yhdessä pohtimalla ja analysoimalla opitaan siitä mitä muut ovat jo kokeilleet eikä kaikkea tarvitse keksiä tai testata itse.  

Digi- ja lähivalmennuksen yhdistäminen (blended learning)

Myyntityössä tehokas ajankäyttö on avainasemassa. Koulutuksista kannattaa siirtää verkkoon ne osiot joiden läpikäynti onnistuu itsenäisesti - vaikkapa asiakaspalaverin alkua odotellessa tai matkustaessa. Kun pohjatyöt on tehty diginä lähivalmennuksissa jää enemmän aikaa ongelmanratkaisuun ja vuorovaikutukseen.

Lue lisää:

Digiperehdytykset - kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää

Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?

Miten verkkokurssin tekeminen onnistuu - ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia