Ohjeita laadukkaan verkkokoulutuksen tuottamiseen

Laadukkaan verkkokurssin kulmakivet

Verkkokoulutuksen suunnittelussa tärkein ohjenuora on kurssin arvolupaus - mitä verkkokurssilla on tarkoitus oppia. Hyvin rakennettu verkkokoulutus toteuttaa tavoitteensa, motivoi ja on miellyttävä opiskella. Tässä kirjoituksessa käymme läpi käytännönläheisiä ohjeita laadukkaan verkkokoulutuksen laatimiseen.

Hyvä johdanto - kerro mitä opitaan, miten opitaan ja miksi opitaan

Lisää alkuun johdanto jossa kerrotaan mitä aiheita kurssilla käsitellään ja miten verkkokurssille on tarkoitus osallistua. Johdannossa voi asettaa pelisäännöt kurssin viestinnälle, antaa ohjeita kurssin suoritustapaan ja kestoon, sekä aikataulutukseen liittyen.

Kurssin johdanto on myös tärkeä osuus motivoinnin kannalta. Johdannossa onkin hyvä vastata ainakin näihin kysymyksiin

  • Mitä kurssilla opitaan?
  • Miksi opittavat asiat ovat hyödyllisiä?
  • Miten kurssilla tullaan toimimaan?

Näin kurssilaiset pääsevät heti kartalle kurssin toimintatavoista ja tietävät mitä verkkokurssilla tulee tapahtumaan.

Kouluttajaesittely antaa kurssille kasvot

Johdantoon voi sisällyttää myös lyhyen esittelyn kouluttajasta ja kouluttajan osaamisesta. Kouluttajan kuva tai lyhyt esittelyvideo antavat kouluttajalle ja samalla koko kurssille kasvot. Tämä voi helpottaa kurssin viestintää.

Kurssin sisältö rakentuu oppimistavoitteiden ympärille

Sisältö voidaan jakaa selkeisiin osioihin, joilla jokaisella on oma oppimistavoite. Voit kiteyttää jokaisen osion oppimistavoitteen osion alkuun ja kerrata osion lopussa ihan napakasti opitut asiat. Näin kurssi saa selvän, toistuvan rakenteen jossa osallistujan on helpompi hahmottaa kokonaisuutta.

Voit elävöittää verkkokurssia aidoilla case-esimerkeillä ja johdatella niiden avulla aiheeseen. Tarinat muistetaan helposti ja niiden avulla onkin helppo konkretisoida miksi opittava asia on tärkeä ja millaisia käytännön seurauksia sen osaamisella on.

Omien oppimistavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen arviointi ovat myös hyviä pohdintatehtäviä kurssin osallistujille

Visuaalisesti miellyttävä ja käytettävyydeltään hyvä verkkokoulutus

Usein verkkokurssin tuottaminen sujuu helpoiten keskittymällä ensin asiasisältöön ja vasta sen jälkeen visuaaliseen ilmeeseen. Näin on helpompi myös pitää kurssin fokus tarkkana ja karsia ylimääräistä sisältöä. Kun oleellisin sisältö on kohdillaan vaikka tekstinä tai videopätkinä, sen ympärille on helppo lisätä muita visuaalisia tai vuorovaikutteisia elementtejä.

Kurssille kannattaa lisätä väliotsikoita, korostuksia, kuvia ja tehtäviä. Muista että kaikkien tehtävien ei tarvitse mitata osaamista, vaan osa tehtävistä voi olla ihan vain tukemassa oppimista. Myös pohdintakysymykset ja keskustelut tukevat oppimista ja tuovat vaihtelua sisältöön.

Silmäile verkkokurssi läpi. Jos huomaat että tietokoneen ruutu on täynnä pelkkää tasaista tekstiä mieti voisitko keventää tekstimassaa lisäämällä kuvan, otsikon tai tehtävän. Sisällön vaihtelevuus tekee siitä yleensä miellyttävämpää. Jätä kuitenkin ylimääräinen tekninen kikkailu pois, jotta kurssilaisesi voivat keskittyä oppimiseen.

Hyödynnä palautetta ja jatka kehittämistä

Pyydä verkkokurssista palautetta työkaverilta vielä ennen julkaisua. Usein siitä että joku toinen vilkaisee materiaalin läpi on hyötyä sillä omalle sisällölle sokeutuu herkästi.

Muista myös tietysti kysyä palautetta kurssilaisilta verkkokurssin suorittamisen aikana tai jälkeen. Verkkokurssia on helppo päivittää ja sen jatkuva kehittäminen kannattaa.

Lue myös

Näin pääset alkuun verkkokurssin tuottamisessa

Videot verkkokursseilla - millaiset videot tukevat oppimista?

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia