Työntekijälähtöinen perehdytys - motivoivampaa ja tuottavampaa tekemistä

Hyvän perehdytyksen toteuttaminen vaatii suunnittelua

Perehdytys on työsuhteen tärkein koulutus. Uuden työntekijän perehdytys tarjoaa uudelle työntekijälle tarvittavat tiedot ja taidot työssä suoriutumiseen ja työyhteisössä toimimiseen. Hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella voidaan tarjota sujuva alku uudelle työsuhteelle ja parantaa tuottavuutta. Samalla hyvä perehdyttäminen auttaa välttämään ikäviä väärinymmärryksiä ja turhia konflikteja.

Uuden työntekijän perehdytys

Huolehdi perehdyttäjänä näistä asioista:

  • Uuden työntekijän perehdytykselle on varattu aikaa kalenteriin ja perehdytysvastuu on nimetty
  • Perehdytysmateriaalit sisältävät tarvittavat tiedot ja ovat ajan tasalla
  • Kulkulupa ja käyttöoikeudet tarvittaviin järjestelmiin on järjestetty, sekä muut tarvittavat työvälineet valmiina
  • Työyhteisölle on kerrottu uudesta työkaverista ja hänen toimenkuvastaan etukäteen ja esitteleminen omalle tiimille on sovittu
  • Työntekijällä on tieto työpaikkalounaasta, tauoista, sopivasta pukeutumisesta ja työajoista jo ennen ensimmäistä työpäivää

Vältä näitä perehdyttämisen sudenkuoppia:

  • Perehdytystä ei ole suunniteltu tai perehdytysvastuuta nimetty vaan asioita opastetaan kun joku työehteisöstä ehtii
  • Perehdyttäjä on varattuna asiakaspalavereissa tai muissa toimissa ja uusi työntekijä joutuu odottelemaan toimettomana
  • Jos perehdyttäjä sattuu sairastumaan kukaan ei pysty paikkaamaan ja auttamaan
  • Työvälineet eivät olekaan heti saatavilla vaan niitä joudutaan etsimään
  • Yhteisten viestintäkanavien esitteleminen tai pääsyoikeuksien myöntäminen unohtuu

Katso myös Työturvallisuuskeskuksen Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista

Mitä työntekijälähtöinen perehdytys sisältää?

Hyvä perehdytys antaa tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta, opastaa uusissa tehtävissä ja selittää työsuhteeseen liittyvät asiat konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Näiden lisäksi kannattaa kertoa myös siitä miksi juuri tässä yrityksessä on hienoa työskennellä. Työhön perehdytys ei olekaan vain lista sääntöjä ja velvoitteita, vaan kertoo yrityksen tarinan tavalla johon uusi työntekijä voi samaistua ja johon hän haluaa omalla työpanoksellaan liittyä.

Keitä me olemme

Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi perustiedot yrityksestä ja sen toimittamista tuotteista tai palveluista. Kun uusi työntekijä ymmärtää työnantajan liiketoimintaa hänen on helpompi ymmärtää päätöksiä joita yrityksessä tehdään. Myös yrityksen arvot ja tavoitteet kannattaa tuoda esiin. Yhteisten arvojen esiintuominen on erityisesti nuorille työntekijöille tärkeää - milleniaali onkin todennäköisesti kiinnittänyt asiaan huomiota jo hakuvaiheessa.

Miksi me teemme tätä työtä

Työhön perehdytys antaa mahdollisuuden kertoa siitä miksi yrityksen tekemä työ on tärkeää. Vaikka uusi työntekijä ei toimisikaan suoraan asiakasrajapinnassa tieto siitä miten yrityksen toiminta vaikuttaa asiakkaisiin motivoi ja auttaa ymmärtämään oman työpanoksen merkitystä osana yhteistä toimintaa.

Miten meillä toimitaan

On tärkeää kertoa siitä millaista toimintaa yrityksessä arvostetaan ja miten onnistumisia mitataan. Yhteisten pelisääntöjen kertominen ja havainnollistaminen auttaa vaalimaan yrityksen kulttuuria ja toimimaan osana työyhteisöä.

Katso myös: Perehdytysopas - malliperehdytys ja valmis perehdytyspohja

Business Top Shot

Digiperehdytyksillä oikea-aikainen perehdytys ja seuranta suorituksille

Digiperehdytys, eli verkkokoulutuksena toteutettu perehdytyskoulutus auttaa perehdytyksen oikea-aikaista toteuttamista kun uusi työntekijä voi suorittaa koulutuksen itsenäisesti. Samalla säästyy esimiesten aikaa ja perehdytyksen aikatauluttaminen helpottuu.

Yhä useampi yritys tarjoaakin kevyen digiperehdytyksen jo ennen ensimmäistä varsinaista työpäivää. Digiperehdytys on myös tasavertainen perehdyttäminen kaikille uusille työntekijöille ja tuottaa raportoinnin suorittamisesta. Näin voidaan varmistaa että jokainen saa samat tiedot, sekä seurata että perehdytyskoulutus suoritetaan suunnitellussa laajuudessa. Asiakkaamme Kaarinan kaupunki lähti tuottamaan perehdytysmateriaalia kaupungin esihenkilöille digitaaliseen muotoon. Oppimisalustan todettiin sujuvoittavan perehdytysprosessia ja siitä on saatu hyvää palautetta myös loppukäyttäjiltä.

Digitaalisessa muodossa perehdytysmateriaali kulkee helposti työntekijän älypuhelimessa ja on saatavilla heti kun on tarve tarkistaa jokin asia. Helposti päivitettävä digiperehdytys myös tukee perehdytysprosessin jatkuvaa kehittämistä.

Lue myös:

5 vinkkiä onnistuneen perehdytyksen rakentamiseen

Digiperehdytys - näin toteutat organisaation oman verkkoperehdytyksen

Digiperehdytykset - kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää

Digiperehdytys: ohjeita sähköisen perehdytyksen toteuttamiseen

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia