Hyvän perehdytyksen toteuttaminen vaatii suunnittelua

Perehdytys on työsuhteen tärkein koulutus. Perehdyttämisen tehtävä on tarjota uudelle työntekijälle tarvittavat tiedot ja taidot työssä suoriutumiseen ja työyhteisössä toimimiseen. Hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella voidaan tarjota sujuva alku uudelle työsuhteelle ja parantaa tuottavuutta. Samalla hyvä perehdytys auttaa välttämään ikäviä väärinymmärryksiä ja turhia konflikteja.

Huolehdi perehdyttäjänä näistä asioista:

  • Perehdyttämiselle on varattu aikaa kalenteriin ja perehdytysvastuu on nimetty
  • Perehdytysmateriaalit sisältävät tarvittavat tiedot ja ovat ajan tasalla
  • Kulkulupa ja käyttöoikeudet tarvittaviin järjestelmiin on järjestetty, sekä muut tarvittavat työvälineet valmiina
  • Työyhteisölle on kerrottu uudesta työkaverista ja hänen toimenkuvastaan etukäteen ja esitteleminen omalle tiimille on sovittu
  • Työntekijällä on tieto työpaikkalounaasta, tauoista, sopivasta pukeutumisesta ja työajoista jo ennen ensimmäistä työpäivää

Vältä näitä perehdyttämisen sudenkuoppia:

  • Perehdytystä ei ole suunniteltu tai perehdytysvastuuta nimetty vaan asioita opastetaan kun joku työehteisöstä ehtii
  • Perehdyttäjä on varattuna asiakaspalavereissa tai muissa toimissa ja uusi työntekijä joutuu odottelemaan toimettomana
  • Jos perehdyttäjä sattuu sairastumaan kukaan ei pysty paikkaamaan ja auttamaan
  • Työvälineet eivät olekaan heti saatavilla vaan niitä joudutaan etsimään
  • Yhteisten viestintäkanavien esitteleminen tai pääsyoikeuksien myöntäminen unohtuu

Katso myös Työturvallisuuskeskuksen Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista

Mitä työntekijälähtöinen perehdytys sisältää?

Hyvä perehdytys antaa tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta, opastaa uusissa tehtävissä ja selittää työsuhteeseen liittyvät asiat konkreettisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Näiden lisäksi kannattaa kertoa myös siitä miksi juuri tässä yrityksessä on hienoa työskennellä. Hyvä perehdytys ei olekaan vain lista sääntöjä ja velvoitteita, vaan kertoo yrityksen tarinan tavalla johon uusi työntekijä voi samaistua ja johon hän haluaa omalla työpanoksellaan liittyä.

Keitä me olemme

Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi perustiedot yrityksestä ja sen toimittamista tuotteista tai palveluista. Kun uusi työntekijä ymmärtää työnantajan liiketoimintaa hänen on helpompi ymmärtää päätöksiä joita yrityksessä tehdään. Myös yrityksen arvot ja tavoitteet kannattaa tuoda esiin. Yhteisten arvojen esiintuominen on erityisesti nuorille työntekijöille tärkeää - milleniaali onkin todennäköisesti kiinnittänyt asiaan huomiota jo hakuvaiheessa.

Miksi me teemme tätä työtä

Perehdytys on mahdollisuus kertoa siitä miksi yrityksen tekemä työ on tärkeää. Vaikka uusi työntekijä ei toimisikaan suoraan asiakasrajapinnassa tieto siitä miten yrityksen toiminta vaikuttaa asiakkaisiin motivoi ja auttaa ymmärtämään oman työpanoksen merkitystä osana yhteistä toimintaa.

Miten meillä toimitaan

On tärkeää kertoa siitä millaista toimintaa yrityksessä arvostetaan ja miten onnistumisia mitataan. Yhteisten pelisääntöjen kertominen ja havainnollistaminen auttaa vaalimaan yrityksen kulttuuria ja toimimaan osana työyhteisöä.

Katso myös: Perehdytysopas - malliperehdytys ja valmis perehdytyspohja

Business Top Shot

Digiperehdytyksillä oikea-aikainen perehdytys ja seuranta suorituksille

Digiperehdytys, eli verkkokoulutuksena toteutettu perehdytyskoulutus auttaa perehdytyksen oikea-aikaista toteuttamista kun uusi työntekijä voi suorittaa koulutuksen itsenäisesti. Samalla säästyy esimiesten aikaa ja perehdytyksen aikatauluttaminen helpottuu.

Yhä useampi yritys tarjoaakin kevyen digiperehdytyksen jo ennen ensimmäistä varsinaista työpäivää. Digiperehdytys on myös tasavertainen perehdytys kaikille uusille työntekijöille ja tuottaa raportoinnin suorittamisesta. Näin voidaan varmistaa että jokainen saa samat tiedot, sekä seurata että perehdytyskoulutus suoritetaan suunnitellussa laajuudessa.

Digitaalisessa muodossa perehdytysmateriaali kulkee helposti työntekijän älypuhelimessa ja on saatavilla heti kun on tarve tarkistaa jokin asia. Helposti päivitettävä digiperehdytys myös tukee perehdytysprosessin jatkuvaa kehittämistä.

Lue myös:

Digiperehdytykset - kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää

Digiperehdytys: ohjeita sähköisen perehdytyksen toteuttamiseen

Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?