Hoiva-alan perehdytykset - koulutus paremman työympäristön ja laadukkaamman hoidon tukena

Hoiva-alan työntekijöillä on paljon vastuuta - meillä jokaisella on huoli siitä että meistä ja läheisistämme pidetään tarpeen tullen huolta. Samalla hoiva-ala on työympäristönä kiireinen, vastuuta on paljon ja työntekijöiden vaihtuvuus usein suurta. Haastavalla alalla tehokkaat koulutukset, hyvä tiedonkulku sekä riittävän läpinäkyvä viestintäkulttuuri tekevät työskentelystä sujuvampaa. Nämä vaikuttavat myös yritysten työnantajakuvaan, sekä koko alan vetovoimaan.

Tehokas perehdyttäminen on sujuvan arjen edellytys

Kun jokainen työntekijä organisaatiossa on selvillä omasta roolistaan ja työtehtävistään on työnteko helpompaa. Työtehtävien lisäksi myös hyvistä asiakaskohtaamisten tavoista voi opastaa ja hyväksi havaittuja keinoja jakaa työporukan kesken.

Perehdytyksen aikana on hyvä kertoa myös työpaikan arvoista. Kun yrityksen arvot ja toimintakulttuuri on aidosti sisäistetty koko organisaatiossa, voi jokainen työntekijä - asemastaan riippumatta - olla ylpeä työstään ja työnantajastaan.

Digiperehdytysten hyödyt hoiva-alan arjessa

Yhä useampi yritys toteuttaa uuden työntekijän perehdytyksen verkossa. Digiperehdytyksellä on lukuisia hyötyjä:

 • Aikaa ja rahaa säästyy  
  Työntekijä voi suorittaa digiperehdytyksen itsenäisesti, itselle sopivana ajankohtana.  Digiperehdytys sitoo vähemmän työvoimaa ja samalla perehdytysprosessin voi skaalata helpommin isommallekin porukalle.
 • Viestintä yhdenmukaistuu
  Digiperehdytys on tasavertainen kaikille eikä laatu riipu perehdyttävästä esimiehestä. Prosessin hiominen hyödyttää kaikkia.
 • Seurattavuus paranee
  Oppimisalustat mahdollistavat tarkemman seurannan koulutuksille. Raporteista näkee miten koulutuksia on suoritettu.
 • Sujuvampi yhteistö oppilaitosten kanssa
  Työharjoittelijoille ja työssäoppijoille digikoulutus on tehokas tuki työssäoppimiseen. Kun yhä suurempi osan opetustyöstä siirtyy työpaikoille täytyy koulutuksiakin uudistaa.

Lisäksi perehdytys on mahdollisuus yrityksen arvojen ja strategian jalkauttamiseen:

 • Yrityksen eettisten ohjeiden jalkauttaminen koko henkilöstölle
 • Aidosti työntekijäystävällinen yritys tuo ohjeet ja perehdytykset oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi kaikkien työntekijöiden saataville
 • Yritysvastuun osoittaminen opastamalla eettisestä toiminnasta

Askeleet perehdytyksen laatimiseen ja jalkauttamiseen

1. Määrittele perehdytyksen tavoitteet
Listaa asiat, jotka uuden työntekijän tulee oppia ja tietää. Muista kertoa ainakin seuraavista asioista:
- työajat ja tuntikirjausjärjestelmän käyttö
- palkanmaksu
- yrityksen sairaslomakäytännöt
- miten asiakkaita meillä kohdataan
- yrityksen arvot ja eettiset periaatteet

2. Kerää tarvittavat tiedot
Haastattele ne henkilöt, jotka yleensä perehdyttävät uuden työntekijän.
Mitä he yleensä perehdytyksessä käyvät läpi?

3. Lisää tehtäviä ja kuvia
Lisää perehdytykseen kuvia ja tehtäviä, jotta siitä tulee kiinnostavampi. Tehtävien avulla saat myös arvokasta tietoa siitä, miten perehdytys on sujunut.

4. Kerää palautetta
Jaa perehdytys työkavereille ja pyydä heiltä palautetta. Tehkää tarvittavat muutokset yhdessä.

5. Ota perehdytys käyttöön arjessa
Voit jakaa tunnukset perehdytyskurssille jo työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tällöin työntekijä on jo perillä asioista tullessaan ensimmäisenä päivänä töihin.

Lue lisää:

Perehdytysopas
Digiperehdytykset - kiinnostavampi ja joustavampi tapa perehdyttää
Digioppimisen liiketoimintahyödyt - mitä koulutuksia kannattaa viedä verkkoon ja miksi?
Miten verkkokurssin tekeminen onnistuu - ohjeita ensimmäisen verkkokurssin toteuttamiseen

Vuolearning-oppimisalusta ketterään verkkokouluttamiseen

Jaa tietoa
Testaa osaamista
Seuraa raportointia